Πόσο θύμα εἶναι τό θύμα;

Πόσο θύμα εἶναι τό θύμα;Θύμα…
Θύματα…
Ἀγαθοί, δυστυχεῖς, πλανεμένοι… Σωστά… Ὑπάρχουν πολλὰ θύματα γύρω μας…
Ὅλοι μας κατὰ καιροὺς ἔχουμε πέσῃ θύματα στὶς ὀρέξεις ἐπιτηδείων…
Ἀλλά εἴμαστε πράγματι θύματα ἤ ὄχι;

Θύμα συνήθως εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ζυγίσῃ τὰ δεδομένα σωστὰ καὶ λαμβάνει λάθος ἀποφάσεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνεται ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως ἀπὸ ἄλλους, τοὺς φερομένους ὡς θύτες.
Συνταντοῦμε τέτοιους ἀνθρώπους καθημερινῶς κι ὁπουδήποτε. Ἴσως κι ἐμεῖς νὰ ἀνήκουμε στὰ θύματα….
Ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια εἶναι ἐν τελῶς διαφορετική, ἀπὸ αὐτὴν ποὺ θέλουμε νὰ πιστεύουμε.

Στὴν πραγματικότητα δὲν ὑπάρχουν θύματα.
Ὑπάρχουν μόνον ἄνθρωποι ἐπιπόλαιοι ποὺ βαριοῦνται ἤ δὲν θέλουν ἤ δὲν ἀντέχουν νὰ ἐξετάσουν ὅλες τὶς παραμέτρους γιὰ τὶς ὑποθέσεις τους. Αὐτοὶ καὶ μόνον καταντοῦν θύματα…
Καὶ καλὰ ἐὰν εἶναι μόνοι τους…
Τί γίνεται ὅμως ἐάν σέρνουν κι ἄλλους μαζύ τους; Ὅπως γιά παράδειγμα παιδιά, συντρόφους, γέροντες;

Ἀκριβῶς γιὰ αὐτοὺς τοὺς λόγους ὀφείλουμε νὰ ἀρχίσουμε σιγὰ σιγὰ νὰ ἀποποιούμεθα τὴν κατάστασιν τοῦ θύματος.
Κάθε στραβοπάτημά μας ὁδηγεῖ ἀνθρώπους ποὺ ἀγαποῦμε σὲ δυσχερέστερες συνθῆκες διαβιώσεως…
Μὰ πρῶτα ἀπ΄ ὅλα μᾶς ὁδηγεῖ στὸ νὰ ἐπαναλαμβάνουμε τὰ λάθη ἐκεῖνα ποὺ μᾶς κατέστησαν θύματα.
Διότι τὸ κάθε θύμα, πρῶτα πιστεύει βαθειὰ μέσα του πὼς εἶναι θύμα καὶ μετὰ γίνεται πράγματι.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
One thought on “Πόσο θύμα εἶναι τό θύμα;

Leave a Reply