Πόσο ἀληθεῖς εἰκόνες προσλαμβάνουμε;

Πόσο ἀληθεῖς εἰκόνες προσλαμβάνουμε;1Ἡ παραπληροφόρησις εἶναι τὸ καλλίτερον ὅπλον τῶν κοσμοεξουσιαστῶν.
Εἶναι ἐκεῖνο τὸ μέσον, βάσει τοῦ ὁποίου μποροῦν νὰ δημιουργοῦν πλαστὲς εἰκόνες, καὶ τελικῶς νὰ κατευθύνουν τὸν …λαουτζίκο, κατὰ πῶς μᾶς ἀντιμετωπίζουν, πρὸς τὶς κατευθύνσεις ποὺ τοὺς ἐξυπηρετοῦν…
Καὶ κακὰ τὰ ψέμματα…
Ἔχουν κυριολεκτικῶς γίνῃ ἐπαγγελματίες στὸ εἶδος.

Γιὰ παράδειγμα, στὴν Οὐκρανία, βασιλεύει αὐτὴν τὴν περίοδο ὅλο τὸ σιωνιστικὸ προπαγανδιστικὸ σύστημα, πρὸ κειμένου νὰ κατευθύνῃ τὴν κοινὴ γνώμη πρὸς τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἀλλαγῆς τῆς ἐκλεγμένης κυβερνήσεως, ἐφ΄ ὅσον αὐτὴ ἡ κυβέρνησις δὲν ἐξυπηρετεῖ τὰ σχέδια κάποιων, γιὰ τὴν ἐξάπλωσιν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐκτρώματος στὴν χώρα.
Ἀποτέλεσμα φυσικὰ εἶναι νὰ βλέπουμε τὸ ὀξύμωρον τῆς …«ἐπαναστάσεως» μέρους τοῦ πληθυσμοῦ, μὲ στόχο τὴν ἔνταξιν τῆς χώρας στὴν κομμουνιστικὴ καὶ ἐν τελῶς νεοταξίτικη Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσιν…Πόσο ἀληθεῖς εἰκόνες προσλαμβάνουμε;3

Τὸ ἴδιο συνέβῃ καὶ στὴν Χαλκιδική:

Πόσο ἀληθεῖς εἰκόνες προσλαμβάνουμε;2

Στὴν Τουρκία:Πόσο ἀληθεῖς εἰκόνες προσλαμβάνουμε;4

Τάχα μου διαδήλωσις πρόσφατος…
Ἀλλὰ ὄχι καὶ τόσο τελικῶς…

Κι ἀλλοῦ…
Τώρα, γιὰ παράδειγμα, πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν πὼς ὁ διάδοχος τοῦ Τσάβες, ὁ Μαδοῦρο, εἶναι ὁ κακός…
Σύσσωμη ἡ …«ἀνθρωπότης» ξεκίνησε δράσεις κι ἀντιδράσεις ἐναντίον του.
Διαδηλώσεις ὀργανώνονται σὲ πολλὲς πολιτεῖες τῶν …ΗΠΑ, πρὸ κειμένου νὰ …εὐαισθητοποιηθῇ ἡ κοινὴ γνώμη καὶ νὰ ἐγκρίνῃ τὴν παρέμβασιν, ὑπὲρ τῶν …«ἀδικημένων» καὶ πάντα ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς …προασπίσεως τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων…Πόσο ἀληθεῖς εἰκόνες προσλαμβάνουμε;5Στὴν Συρία γιὰ παράδειγμα, ἄν καὶ ἡ σφαγὴ τῶν ἀμάχων χρηματοδοτεῖται κανονικότατα σὲ δολλάρια, Πόσο ἀληθεῖς εἰκόνες προσλαμβάνουμε;8ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς …«ἐγκεφἀλους», ποὺ παγκοσμίως ὁρίζουν τὸ ποιὸς θὰ κάθεται ποῦ, τὶ θὰ τρώει, πότε θὰ ἀνακουφίζεται ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὸ ἐὰν θὰ …ἀναπνέῃ, ὅλα τὰ ΜΜΕ, μαζὺ μὲ τοὺς «ἀντιεξουσιαστές», «ἀντιῤῥατσιστές», ἀριστερούς, δεξιούς, καθεστωτικοὺς καὶ ἀντικαθεστωτικούς, σὲ ὅλες τὶς πλευρὲς τοῦ πλανήτου, καταφέρονται κατὰ τῆς νομίμου ἀρχῆς καὶ ὑπὲρ τῶν …σφαγέων, ποὺ δὲν ντράπηκαν νὰ ψήσουν ἀκόμη καὶ μικρὰ παιδιὰ σὲ φούρνους…Πόσο ἀληθεῖς εἰκόνες προσλαμβάνουμε;9

Τί Ἄουσβιτς καί κολοκύθια τούμπανα; Ἐδῶ συζητᾶμε γιὰ γενοκτονία ποὺ ΑΠΑΝΤΕΣ ὑποστηρίζουν….
Γιὰ τοὺς ὅποιους λόγους….
Διότι τὸ κάθε Ἄουσβιτς, ἄν καὶ τελικῶς, κατὰ πῶς ἀποδεικνύεται, στήθηκε ἀπὸ τὰ ἴδια πρόσωπα, στιγματίστηκε, ἐκ τῶν ὑστέρων, κι ἐφ΄ ὅσον νωρίτερα εἶχαν γίνῃ οἱ ὅποιες ἐκκαθαρίσεις…
Ἡ Λιβύη, ἡ Σερβία καὶ ἡ Συρία ὅμως παραμένουν ἐκτὸς τοῦ βεληνεκοῦς τῆς παγκοσμίου δικαιοσύνης…

Μὰ κι ἐδῶ δὲν πηγαίνουμε …πίσω.
Εἰκόνες σὰν κι αὐτήν:

Πόσο ἀληθεῖς εἰκόνες προσλαμβάνουμε;6Ἐμφανίσθησαν κατὰ τὴν διάρκεια τῶν …«αύθορμήτων» ἐκδηλώσεων, μετὰ τὸν φόνο Γρηγοροπούλου….
Εἰκόνες ποὺ οὐσιαστικῶς ἔκρυβαν αὐτό:

Πόσο ἀληθεῖς εἰκόνες προσλαμβάνουμε;7Ναί, τὸ πλιάτσικο…
Διότι ὅταν κάτι συμβαίνῃ μεθοδευμένα, τότε πολὺ γρήγορα ἀποκαλύπτει τὸ πραγματικό του πρόσωπο…
Καὶ στὴν συγκεκριμένη περίπτωσιν ταχύτατα ἀπεκαλύφθῃ πὼς τὰ ἐπεισόδια ἀπὸ πίσω τους ἔκρυβαν ἐγκληματίες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, ποὺ στόχο εἶχαν, ἐκτὸς τῶν πολιτικῶν ἀλλαγῶν, τὴν καταστροφὴ τοῦ κέντρου καὶ τὴν ὁριστικὴ διαγραφὴ τῶν ἐπιχειρηματιῶν, ποὺ ἤδη ψυχοῤῥαγοῦσαν…

Μὰ καὶ προσφάτως, σὲ ἄλλο ζήτημα… Αὐτὸ μὲ τὸν φαντάρο, ποὺ ξυλοκοπήθηκε στὸ Μοναστηράκι.
Οἱ μισοὶ τὸ διέψευσαν, οἱ ἄλλοι μισοὶ τὸ ὑπεστήριξαν, κυρίως ὡς αὐτόπτες…
Καὶ τελικῶς ἐμφανίζεται κάπου στὸ διαδίκτυον ὡς τμῆμα τῆς …παραπληροφορήσεως, μὲ …«ὑποσημείωσιν», κάπου μέσα στὸ κείμενον, γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ γεγονότος.

Πόσο ἀληθεῖς εἰκόνες προσλαμβάνουμε;12Ἄλλα περιστατικά;
Ἡ …μαραθώνιος προσπάθεια κάποιων νὰ μᾶς …πείσουν, γιὰ σταθμὸ …ἐξωγηΐνων στὸ Ψυχικό.

Πόσο ἀληθεῖς εἰκόνες προσλαμβάνουμε;15

Ἤ, τὸ τσιπάρισμα ποὺ μᾶς ἔρχεται γιὰ τὰ βρέφη ἀπὸ τὸν Μάιο…Πόσο ἀληθεῖς εἰκόνες προσλαμβάνουμε;14

Ποὺ ὅμως, ἄν κι ἔρχεται, δὲν θὰ συμβῇ ἀπὸ τὸν Μάιο…
Σιγὰ σιγά…Πόσο ἀληθεῖς εἰκόνες προσλαμβάνουμε;13

Ἤ, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, κάθε πληροφορία ποὺ διοχετεύεται ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαθλιώσεως, μὲ στόχο ἤ τὸν ἔλεγχό μας, ἄμεσα, ἤ τὸν ἔλεγχό μας, ἔμμεσα, μέσῳ τῆς δημιουργίας συγχύσεων καὶ ἀποριῶν.

Ἀφῆστε δὲ ποὺ καταντοῦμε τελικῶς ἀδρανεῖς, μόνον καὶ μόνον διότι μᾶς ἔχουν ἐν τελῶς ἀποπροσανατολίσῃ…

Παράλογον;
Ναί, ἀλλὰ πραγματικόν!
Κι ἐπεὶ δὴ ἡ τρίχα γίνεται τριχιά, κατὰ πῶς συνηθίζεται, βλέπουμε τοὺς ἐλαχίστους ὑποκινητὲς καὶ  συμμετέχοντες, νὰ …μεταμορφώνονται σὲ ἀμέτρητο πλῆθος… Ἤ καὶ τὸ ἀνάποδον, ἀναλόγως πάντα τῶν πρὸς στιγμὴ συμφερόντων.
Τὴν μία ὑποστηρίζονται οἱ ἐθνοαποδομητές, τὴν ἄλλην οἱ ἐθνικιστές, τὴν παρ΄ ἄλλην οἱ ἀλλοδαποί…
Πάντα τὰ συμφέροντα ὑποδεικνύουν τὸ ποῦ, πῶς, γιατὶ θὰ ὑποστηριθῇ ἡ μία ἤ ἡ ἄλλη παράταξις…
Κι αὐτὸ ἀπὸ μόνον του ἀποδεικνύει πὼς σὲ ΚΑΘΕ ὀργάνωσιν, κόμμα, ἀπόκομμα, κίνημα, παράταξιν, ΜΚΟ ὑπάρχει κάποιος δάκτυλος, πιὸ ἰσχυρὸς ἀπὸ κάθε ἰδεολόγο, ποὺ δύναται νὰ καθορίζῃ τὸ ποῦ θὰ στοχεύσουν οἱ κινήσεις τῶν μετεχόντων…
Καὶ συνήθως αὐτὸς ὁ …δάκτυλος, διαθέτει καὶ πολὺ …φουσκωμένους λογαριασμούς… Ποσὰ ποὺ ἀδυνατεῖ ὁ μέσος πολίτης, ὄχι μόνον νὰ προσεγγίσῃ ἀλλὰ οὔτε νὰ …ὀνειρευθῇ!

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἡ ἐνημέρωσίς μας πρέπει νὰ γίνεται ΠΑΝΤΑ μὲ πολὺ προσοχὴ καὶ μὲ πολὺ δυσπιστία. Ἡ ὑπερπληροφόρησις τελικῶς καταντᾶ μέγγενη.

 

 

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply