Αὐτοὶ ποὺ μᾶς καταστρέφουν ἐπανέρχονται διαρκῶς γιὰ νὰ μᾶς …σώσουν!!!

Αὐτοὶ ποὺ μᾶς καταστρέφουν ἐπανέρχονται διαρκῶς γιὰ νὰ μᾶς ...σώσουν!!!Ὅταν λοιπὸν ὁ Παπανδρέου προσέφυγε στὸ ΔΝΤ, τὸν Μάιο τοῦ 2010, Οἱ Ἐλβετία, Ῥωσία, Ἀργεντινή, Βραζιλία καὶ Ἰνδία ἦταν οἱ χῶρες οἱ ὁποῖες ἐπεσήμαναν πὼς θὰ πρέπει νὰ γίνει ἀναδιάρθρωση τοῦ Ἑλληνικοῦ χρέους καί πὼς πρέπει νὰ δοθεῖ ἰδιαίτερη προσοχὴ στὸ νὰ ΜΗΝ ὑπάρξει bailout τῶν τραπεζῶν Γαλλίας, Ὀλλανδίας καὶ Γερμανίας, οἱ ὁποῖες κατεῖχαν Ἑλληνικὰ ὁμόλογα. Ἡ Ἀργεντινή, ἔχοντας ἀνάλογη ἐμπειρία, ἦταν ἡ πιὸ ἐπίιμονη στὸ θέμα. Οἱ κυβερνήσεις τῶν τριῶν χωρῶν διαβεβαίωσάν πὼς οἱ ἐμπορικές τους τράπεζες θὰ κρατήσουν τὰ ὁμόλογα γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν τὰ χειρότερα.

Τί συνέβη ὅμως;
Ὁ Παπανδρέου ἀπέρριψε κάθε περίπτωση κουρέματος καὶ μὲ τό ποὺ ὑπεγράφῃ τὸ μνημόνιο, οἱ κυβερνήσεις Γαλλίας, Γερμανίας καὶ Ὁλλανδίας, ἔδωσαν ἐντολὴ νὰ ξεφορτωθοῦν οἱ τράπεζές τους τὰ Ἑλληνικὰ ὁμόλογα τὰ ὁποῖα ἀγόρασε… ἡ ΕΚΤ. Ἔτσι ἐκτινάχτηκαν τὰ spread, κλονίστηκε τὸ Ἑλληνικὸ πρόγραμμα καὶ ἦρθε τὸ PSI τὸ 2011. Μόνο που τώρα οἱ κρατικοδίαιτες τράπεζες τῶν φίλων μας εἴχαν γλυτώσει ἀρκετὰ δισεκατομμύρια τὰ ὁποῖα φόρτωσαν στην καμπούρα μας.

Συμπερασματικά, τὸ PSI, ἔτσι καὶ γινόταν ἄμεσα, θὰ εἴχαν ἐπωμιστεῖ οἱ κρατικοδίαιτες «ἰδιωτικές» τράπεζες τοῦ Βορρᾶ τὸ μερίδιο εὐθύνης τους καὶ θὰ εἶχε σοβαρὴ ἐλάφρυνση ὁ Ἑλληνικὸς λαός, ὁ ὁποῖος φορτώθηκε τὶς εὐθύνες τῶν ἀγαπημένων φίλων, οἱ ὁποῖοι τώρα μᾶς… σώζουν. Σημειωτέον πὼς τὰ ὁμόλογα ποὺ ξεπούλησαν, οἱ κρατικοδίαιτες τράπεζες τοῦ Βορρᾶ, ἀγοράστηκαν ἀπὸ τὴν ΕΚΤ τελικὰ καὶ γλίτωσαν τὸ κούρεμα. Ἄλλη μιὰ «ἀνεξάρτητη» κεντρικὴ τράπεζα, ποὺ ἐνορχηστρωμένα καὶ κατόπιν ἐντολῆς τῶν βορείων ἀφεντικῶν, σακάτεψε τὴν Ἑλλάδα, πέρα ἀπὸ κάθε λογικὴ καὶ δίκαιο, ἀφοῦ διέσωσέ τις δῆθεν ἰδιωτικὲς τράπεζες τῶν βορείων εἰς βάρος ἐνὸς λαοῦ. Τὰ χρήματα αὐτά, ἀντὶ νὰ φύγουν ἀπὸ τὶς πλάτες μας, ἐπανῆλθαν μὲ τὴν μορφὴ δανεικῶν καὶ τὰ πληρώνουμε καὶ μὲ τόκο.
Εἶναι πράγματι ἐντυπωσιακό.

Ὁ Παπανδρέου, δικαιωματικὰ καταγράφεται ὡς ἔνας πρωθυπουργὸς ποὺ φέρει τὸ βάρος τῶν λάθος ἐπιλογῶν, ποὺ κόστισαν καὶ κοστίζουν δισεκατομμύρια. Τὸ ἂν τὸν «πρόδωσαν» οἱ Εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις, δεν ἐνδιαφέρει διόλου τὸν Ἕλληνα. Γιατὶ ὁ Παπανδρέου θὰ ἔπρεπε να ξέρει πὼς μὲ δισεκατομμύρια, δὲν παίζουν, καί πὼς μὲ προφορικὲς δεσμεύσεις μόνον ἔνας ἠλίθιος «διασφαλίζει» χρηματικὰ ποσὰ καὶ συμφωνίες.
Ἔνας ἠλίθιος, ἤ ἕνας προδότης.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply