Ἐὰν ἀντὶ τῶν καταστροφικῶν ΜΚΟ εἴχαμε…

Ἐὰν ἀντὶ τῶν καταστροφικῶν ΜΚΟ εἴχαμε...Μὲ ἀφορμὴ τὸ θέμα τῶν ΜΚΟ ἕνα σχόλιο:
Σκεφθεῖτε ἀντὶ τῶν ἀντι-κυνηγετικῶν, ‘κωλογικῶν, φεμινιστικῶν, ἱστορικο-“ἀναθεωρητικῶν”, ἀντι-πολιτισμικῶν κτλ. ΜΚΟ, στὴν θέση τους νὰ εἶχαν ὑπάρξει ὀργανισμοὶ γιὰ στήριξη κλασσικοῦ πολιτισμοῦ, φιλοσοφίας, τέχνης, ἀρχιτεκτονικῆς – πολεοδομίας, μουσικῆς, ἀθλητισμοῦ, ἐπιμορφωτικὲς γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὸ πολυτονικό, ΜΚΟ γιὰ κατάργηση ἀδίκων ψευτονόμων (π.χ. φόροι κληρονομιᾶς, ρεγουλαρίσματα σὲ προσωπικὴ ζωή κτλ.), γιὰ δημιουργία δημοτικῶν λουτρῶν, γιὰ ἀναβάθμιση τῆς ζωῆς στὴν ὕπαιθρο (μικρὲς πόλεις, χωριά), γιὰ δημιουργία ὑποδομῶν, ὀδικοῦ – σιδηροδρομικοῦ δικτύου, γιὰ φτηνὴ ἐνέργεια κ.ἄ.

Αὐτὰ παθαίνει ὅποιος εἶναι φελλάχος, ἕνα νεκρὸ ὑπόλειμμα δίχως ἐθνικὴ συνείδηση καὶ προσωπικὴ καλλιέργεια. Μόνοι τοὺς φτιάχνουν τὴν φυλακὴ τους κάτι τέτοιοι.
Νὰ τὶ σημαίνει κατώτερος.

Πέρσεια Ἑκάτη

εἰκών

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply