Τὸ δικό μας ὅριο εἶναι ὁ οὐρανός.

Τὸ δικό μας ὅριο εἶναι ὁ οὐρανός.Ἡ ἀποϊεροποίηση τῶν φόβων μπορεὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ ἔνα ἅλμα, νὰ μᾶς γλυτώσει ἀπό τὶς ἀσφυκτικὲς δυνάμεις…
…Μιὰ  φωτεινὴ στιγμὴ…
…ἴσως νὰ μποροῦμε νὰ παίξουμε τὴν ζωή μας σὰν ἔνα ζάρι, ποὺ νὰ τὸ ξαναρίξουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ να γίνουμε ὁ,τιδήποτε θέλουμε νὰεἴμαστε…

Τὸ δικό μας ὄριο εἶναι ὁ οὐρανός…….

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 38 times, 1 visits today)
Leave a Reply