Ὁ Στόχος.

Ὁ Στόχος.Πολλὲς φορὲς στὴν ζωή μας θέτουμε στόχους.
Στόχους μικροὺς ἤ μεγάλους.
Στόχους σπουδαίους ἤ ταπεινούς.
Στόχους ὡραίους ἤ καὶ …καταστροφικούς…Ἀλλά…
…σπανίως τοὺς ἐπιτυγχάνουμε.

Ὁ στόχος ἀπαιτεῖ δεσμεύσεις. Ἀξιώνει νέες, φρέσκες ἰδέες. Χρειάζεται καθημερινῶς ἐπαναλήψεις.
Καὶ φυσικά, πρέπει ὁ κάθε στόχος νὰ …στοχεύῃ στὸ νὰ ἀποκτήσῃ ἡ Ἀνθρωπότης καλλίτερον ἐπίπεδον διαβιώσεως.
(Αὐτὸ τὸ τελευταῖο κρατεῖστε το γενικῶς!!! Δὲν νικοῦν πάντα οἱ …κακοί!)

Ὁ στόχος εἶναι σὰν τὴν Ἰθάκη τοῦ Ὀδυσσέως.
Ὁ Ὀδυσσεὺς ταξείδευε διαρκῶς, γιὰ τοὺς …δικούς του λόγους, ἀλλὰ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ξέχασε τὸ ποῦ ἤθελε νὰ φθάσῃ.
Κι ἀκριβῶς ἐκεῖ εἶναι ἡ μεγάλη μας διαφορά, ἀπὸ ἐκείνους, τοὺς ἄλλους συνανθρώπους μας,ποὺ μποροῦν καὶ φθάνουν στοὺς προσωπικούς τους στόχους.
Ἡ δέσμευσις…
Ἀπὸ αὐτὴν πάσχουν οἱ περισσότεροι στόχοι ποὺ καταλήγουν …ἀπατηλὰ ὄνειρα.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 369 times, 1 visits today)
Leave a Reply