Μεγαλώνοντας…

Μεγαλώνοντας...Τὸ νὰ γεράσω θὰ τὸ κάνω ἔτσι κι ἀλλοιῶς…
Τὸ νὰ γεράσω ὅμως ὄμορφα καὶ μὲ χάρη θὰ τὸ προσπαθήσω.
Ἡ φύση μῶς δίνει τὸ πρόσωπο ποὺ ἔχουμε στὰ εἴκοσι…
Οἱ  σκέψεις μας καὶ τὰ συναισθήματά μᾶς δημιουργοῦν τὸ πρόσωπο ποὺ ἔχουμε στὰ τριάντα μας καὶ εἶναι προσωπικό μας θέμα τὸ πῶς θὰ εἴμαστε στὰ πενήντα μας ἤ στὰ ἑβδομήντα μας, ἐφ΄ ὅσον τὸ πρόσωπο ποὺ μᾶς κοιτάζει μέσα ἀπὸ τὸν καθρέπτη εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ζωῆς ποὺ ἐμεῖς ζοῦμε…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply