Ὁ θεὸς Μποτσίκα.

Ὁ θεὸς Μποτσίκα.Στὴν Κολομβία ζοῦσαν οἱ λαοὶ Τσίμτπσα ποὺ λάτρευαν τὸν θεὸ Μποτσίκα.

Ἦταν λευκὸς μὲ μακριὰ γενειάδα καὶ εἶχε ἔρθει μὲ πλοῖο ἀπὸ τὴν Ἀνατολή.

Ἀγγειοπλαστικὲς κατασκευὲς τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Τσίμτπσα, μὲ παράσταση γενειοφόρων ἀνδρῶν.

Δεῖτε τὸν τρίτο ἀπὸ ἀριστερὰ ἐπάνω, μὲ σύμβολα σύμβολα ἑλληνικά.

Ὑπ΄ ὄψιν… Οἱ Ἰνδιάνοι δὲν ἔχουν γένια…

Παναγιώτης Δαρίβας

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply