Πῶς ἐξηφανίσθησαν 1,5 ἑκατομμύρια κατοίκων;

Πῶς ἐξηφανίσθησαν 1,5 ἑκατομμύρια κατοίκων;Ἁγία Πετρούπολη: Μεταβολή πληθυσμοῦ.
1910 – 1,962,000
1915 – 2,318,600
1920 – 722,000

Πῶς ἐξηφανίσθησαν 1,5 ἑκατομμύρια κατοίκων;2Τί νὰ ἔγινε ἀλήθεια τῷ 1917;
Πῶς ἐξηφανίσθησαν 1,5 ἑκατομμύρια κατοίκων;
Νὰ πήγαν ἀλήθεια μαζικές διακοπές στὴν Σιβηρίαν;

 Ἤ μήπως τοὺς ἔστειλαν οἱ μπολσεβίκοι στὸν ἄλλον κόσμον;

Στράβων Ἀμασεύς

Υ.Γ.1. Ἔθνοκάθασρις…δέν νομίζω. Μᾶλλον ἀπεθνοποίησις.
Οἱ σοβιετικοί σιχαίνονται τὶς ἐθνικές ἐστίες, τὰ ἔθνη, τὴν θρησκείαν καὶ γενικότερα ὅ,τι μπορεῖ νὰ συσπειρώσει.
Ἐθνομπαστάρδεμα ἦταν ὁ σκοπός των καὶ ὄχι ἐθνοκάθαρσις.

Υ.Γ.2. Κάτι ποὺ συμβαίνει καὶ σήμερον ἐν τῷ εὐρωκομμουνιστάν τῆς δῆθεν ἐλευθέρας ἀγοράς.

ἀπεικονίσεις

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply