Θέλω μόνον τὸ καλό σου…

Θέλω μόνον τὸ καλό σου...Δὲν θέλω τίποτα ἀπὸ ἐσένα…

Ἀλήθεια στὸ λέω…
Θέλω μόνον τὸ καλό σου…
Γι΄  αὐτὸ ἄφησέ με νὰ γίνω ὁ φύλακας ἄγγελός σου καὶ να σοῦ ψιθυρίζω πάντα στὸ αὐτὶ ὅ,τι χρειάζεται νὰ κάνεις γιὰ νὰ ζεῖς εὐτυχισμένος, μὲ τὸν δικό μου τρόπο……..

Μιὰ φράση στρατευμένη στὴν ὑπηρεσία οἰκογενειακῶν, θρησκευτικῶν, πολιτικῶν καὶ λοιπῶν ὁραμάτων, ὅπου ἡ εὐτυχία τῶν ἄλλων ἔγινε ἕνα ἄσφαλτο ὄργανο ὁμαδικῶν σφαγῶν, τῆς ἐλευθερίας, τῆς αὐτονομίας τοῦ αὐθορμητισμοῦ καὶ τοῦ δικαιώματος τῶν ἄλλων στὰ λάθη καὶ στὶς ἐπιλογὲς τοῦ δικοῦ τους τρόπου ζωῆς.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply