Ἡ νίκη τῶν σοβιετικῶν ἐπί τῶν Γερμανῶν δέν ἦταν μία ἀπλῆ νίκη.

Ἡ νίκη τῶν σοβιετικῶν ἐπί τῶν Γερμανῶν δέν ἦταν μία ἀπλῆ νίκη.Ἡ νίκη τῶν σοβιετικῶν ἐπί τῶν Γερμανῶν κατά τὸν Β’ Π.Π. δέν ἦταν μία ἀπλή νίκη ἀπέναντι στὸν ἐξωτερικόν ἐχθρόν.

Ἦταν καὶ μία νίκη ἐσωτερική, καθῶς βρῆκε τὸ τυραννικόν καθεστῶς τὴν ευκαιρίαν καὶ ἐξόντωσεν ἐκατομμύρια ἀντιφρονούντων.

Ὁ «παππάς» ὅτι δῆθεν ὁ κομμουνισμός ἐσταμάτησεν τὸν ναζισμόν κρατάει χρόνια, ὅμως δέν εἶναι ὅλη ἡ ἀλήθεια.

Ἑκατομμύρια ἀντιφρονούντων ἐστάλησαν εἰς τὸ μέτωπον, μὲ τὰ ὅπλα τοῦ Χίτλερ ἀπό τὴν μίαν πλευράν νὰ σπαταλοῦν τὶς σφαῖρες των καὶ τὰ ὅπλα τοῦ Ζούκωφ καὶ τοῦ Στάλιν ἀπό τὴν ἄλλην νὰ ἀπαγορεύουν τὴν διαφυγήν.

Οὐσιαστικῶς ὁ Β’ ΠΠ ἦτο μία εὐκαιρία γιὰ γενοκτονίαν, ἕνα ξεσκαρτάρισμα τῶν ἀνεπιθυμήτων. 25 εκ. νεκρῶν σοβιετικῶν, σαφῶς καὶ δέν ἦταν ὅλοι φίλα προσκείμενοι πρὸς τὸν κομμουνισμόν.

Φυσικά ὑπάρχουν ἐρωτήματα γιὰ τὴν στρατηγικήν του Χίτλερ.
Γιατί ἐνῶ μποροῦσε νὰ τελειώσει τὸν πόλεμον μὲ τὸ καλημέρα στὴν Δουνκέρτη, ἥφηκεν τοὺς Ἄγγλους νὰ φύγουν;
Γιατί ἔστρεψε τοὺς ἀπελευθερωθέντες τὴς ΕΣΣΔ ἐναντίον του;
Ἦταν τόσον τρελός ἤ ἐσκεμμένα ἔσκαψεν τὸν λάκκον τῆς Βέρμαχτ;

Πολλά δικαιολογοῦνται μέ τὴν τρέλα, ἦταν ὅμως ἔτσι ἤ ὑπήρχε ἄλλος σχεδιασμός;
Γιατί ἀνέλαβε ὁ ἴδιος ὁ Χίτλερ προσωπικῶς τὸ ἀνατολικόν μέτωπον;

Γιατί ὁδήγησεν τὰ στρατεύματα μέσα στο καταχείμωνον στα βάθη τῆς ΕΣΣΔ.

Ὡς συνήθως βεβαίως ἡ μποσλεβικοκρατουμένη Βικιπαίδεια χαρακτηρίζει «δοσιλόγους»* ὅσους δέν γούσταραν τὸν κομμουνισμόν.

[… Υπήρξαν όμως και δοσιλογικά σώματα πρὸς υποστήριξη των δυνάμεων κατοχής, αποτελούμενα κυρίως από αντικομμουνιστές ή από μέλη τουρανικών μειονοτήτων του Καυκάσου, που ήλπιζαν ότι ο Χίτλερ θα τους αντάμοιβε με ανεξαρτησία από τη Σοβιετική Ένωση μετά τη λήξη του πολέμου….]

Δηλαδή τὸ νὰ θέλει κάποιος τὴν ἀπελευθέρωσίν του ἀπό τὸν κομμουνιστικόν ζυγόν, τί εἶναι;
Δοσιλογισμός.

Καὶ δέν ἦταν δισιλογικά τὰ κομμουνιστικά σκυλιά ποὺ κρατοῦσαν σκλαβωμένους τοὺς λαούς στὸ μπολσεβικικό καθεστώς.
Ὄχι, αὐτοί ἦσαν ἥρωες.

Ὅποιος δέν εἶναι μέ τοὺς κομμουνιστάς, εἶναι δοσίλογος…τέτοια χάλια ἡ Βικιπαίδεια.

Ἐν κατακλείδι, οἱ Σοβιετικοί νίκησαν διότι εἴχαν πολύ ἀνθρώπινο κρέας γιὰ πέταμα, διότι δέν ἔβλεπε μόνον ὁ Χίτλερ τους πληθυσμούς τῆς περιοχῆς ὡς ὑπανθρώπους ἀλλά καὶ τὸ σοβιετικόν καθεστῶς.

Οὐσιαστικά δηλαδή ὁ ναζισμόν δέν ἐνικήθη ἀπό τοὺς σοβιετικούς ἀλλά ἀπό τὶς ἀντισοβιετικές ἀνθρωπομᾶζες.
Οἱ ἀντικομμουνιστές νίκησαν τὸν Χίτλερ, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν ὅλοι νεκροί, εἴτε μέ τρύπα ἀπό σφαῖρα στὸ στήθος, εἴτε μὲ τρύπα στὴν πλάτη.

Ανατολικό μέτωπο (Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος)

Στράβων Ἀμασεύς

(Visited 128 times, 1 visits today)
Leave a Reply