ἀ-κοινωνικὴ κοινωνία

ἀ-κοινωνικὴ κοινωνίαΗ κοινότητα γεννούσε άτομα, όταν ήταν κοινότητα, δηλαδή μία λειτουργική συλλογική παρουσία ανθρώπων. Ο κίνδυνος του αύριο είναι η α-κοινωνική κοινωνία, ένα άθροισμα μελών χωρίς καμία λειτουργική σύνδεση, αποσυσχετισμένων εντελώς μεταξύ των. Σε μία τέτοια περίπτωση το άτομο δεν θα είναι προϊόν αλλ’ υποπροϊόν μιας κοινωνίας, που κι αυτή δεν θα είναι κοινωνία. Οπότε, κάθε ξεχωριστή προσωπικότητα, που θα παρουσιαστεί στο μέλλον και που χρίεται ηγέτης, δεν θα είναι «άναξ λαών» αλλά μηχανισμών, που θα επιβάλλονται δεσποτικά επί των λαών.

«Παγκοσμιοποίηση και Φιλελευθερισμός. Από τον Κύκλωπα στον Οδυσσέα»

Σαράντος Καργάκος

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply