Ὅποιος ἰδιώτης στηρίζει αὐτὸ τὸ ἐξάμβλωμα εἶναι συνεργός.

Ὅποιος ἰδιώτης στηρίζει αὐτὸ τὸ ἐξάμβλωμα εἶναι συνεργός.Ὁ μοναδικὸς τομέας που μεταρρυθμίζεται ἄψογα, εἶναι ἡ φορολογικὴ διοίκηση. Κατασχέσεις ἐξπρές, μὲ τὸ πάτημα ἐνὸς κουμπιοῦ, ἠλεκτρονικὲς εἰδοποιήσεις κατασχέσεων ἄμεσα μὲ email, τὸ taxisnet «πετάει» μὲ ἀμέσους ὑπολογισμοὺς φόρων ἐπὶ φόρων.

Μὲ τὶς εὐλογίες τῆς τρόικας ὅλα αὐτὰ καὶ μὲ ἔναν Γερμανὸ πρόεδρο νὰ λέει πὼς δὲν μπορεῖ νὰ φανταστεῖ νὰ ἀπολύονται τόσοι πολλοὶ ἀπὸ τὸ Γερμανικὸ «δημόσιο», ὅσοι ἀπὸ τὸ Ἑλληνικό.
Γιὰ νὰ μὴν τρέφουμε καμμία αὐταπάτη γιὰ τὸ δούλεμά ποὺ τρῶμε, τὸ σχέδιο ἐξ ἀρχῆς εἶναι νὰ σωθεῖ τὸ κράτος, ἐξοντώνοντας τοὺς ἰδιῶτες.
Ὅποιος ἰδιώτης στηρίζει αὐτὸ ποὺ συμβαίνει, τὸ κάνει πλέον ἐν γνώσει του καὶ δὲν ὑπάρχει καμμία δικαιολογία «δὲν ἤξερα», «δεν γνώριζα» κλπ κλπ.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply