Τὰ ὄνειρα γίνονται πραγματικότης μέσα ἀπὸ ἀθῶες σκέψεις.

Τὰ ὄνειρα γίνονται πραγματικότης μέσα ἀπὸ ἀθῶες σκέψεις.Σὰν παιδιὰ εἴχαμε ὅλοι μας μεγάλο χῶρο γιὰ νὰ φιλοξενήσουμε τὴν ψυχή, τὸ πνεῦμα καὶ τὴν φαντασία μας, ποὺ ἤταν ἀπέραντα καὶ μαγικά. Σὰν παιδιὰ μπορούσαμε να βάζουμε πράγματα, τὸ ἕνα διπλὰ στὸ ἄλλο, μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ τὰ μυαλὰ τῶν ἐνηλίκων θὰ πάθαιναν σύγχυση καὶ θὰ βρίσκονταν σὲ ἐμπόλεμη καταστάση, ἂν τὸ τολμούσαν.

Καθὼς μεγαλώναμε ἀρχίζαμε να ἐπιθεωροῦμε τὰ πράγματα, μὲ σκοπὸ νὰ τὰ τὰ τακτοποιήσουμε, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ἀφήσουμε καθόλου χῶρο γιὰ ἐρωτήματα.
Ὅμως για να προχωρήσουμε ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ αὐτὸ τὸ ζωηρό, ἄγρυπνο, κεραυνοβόλο, φιλέρευνο, παιδικό, ἀθῶο πνεῦμα ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει τὰ ὄνειρα ἔργα, τοὺς σπόρους δέντρα καὶ τὴν ζωὴ νὰ ἐπεκεταθεῖ πέρα κι ἀπὸ τὴν πιὸ κοφτερὴ ἄκρη τοῦ ἀπείρου.

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 377 times, 1 visits today)
Leave a Reply