Ζοῦν ἀκόμη ἀνάμεσά μας…

Ζοῦν ἀκόμη ἀνάμεσά μας...Καὶ οἱ ἐλεύθεροι…
Ὤ, ναί… Οἱ ἐλεύθεροι…
Αὐτοὶ ποὺ ἀκόμη ἀντέχουν νὰ ἀποῤῥίπτουν ὅλα αὐτὰ ποὺ τοὺς δουλοποιοῦν.
Αὐτοὶ ποὺ ἀκόμη φιλτράρουν ὅσα τοὺς σερβίρουν…
Αὐτοὶ ποὺ ἀκόμη ἐπιλέγουν νὰ εἶναι διαφορετικοί, ἄν καὶ στὰ μάτια τῶν πολλῶν …ἀλλοπρόσαλλοι!

Ναί…
Δὲν εἶναι τὸ κινητὸ ποὺ κάνει τὴν διαφορὰ ἀλλὰ ἕνα σύνολον πολλῶν διαδικασιῶν καὶ διεργασιῶν…
Εἶναι πρῶτα ἀπὸ ὅλα ἡ δυνατότης  νὰ σκέφτεται ὁ ἄνθρωπος ἀκόμη ἐλεύθερα, πληρώνοντας τὸ τίμημα, ἀλλὰ γνωρίζοντας πὼς οἱ ἀπολαβὲς εἶναι τόσο μεγάλες, ποὺ τελικῶς κάνουν τὴν διαφορὰ στὰ πάντα… Ἀκόμη καὶ στὸ πῶς θὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν ἀνέχεια, τὴν φτώχεια καὶ τὴν στέρησιν…

Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε…
Εἶναι δική μας ἡ ζωή, δική μας ἡ ὀπτική, δική μας ἡ ἀλλαγή…

Φιλονόη

ἀπὸ τὸν φίλο Ἀντώνη, ὁ τίτλος (ἐλαφρῶς παραποιημένος) καὶ ἡ φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply