Μακρυὰ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ.

Μακρυὰ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ.2Κύριε Μομφεράτε, ἄν καὶ δὲν σὲ γνωρίζω προσωπικῶς, εἶμαι μαζύ σου!
Ἐδῶ καὶ χρόνια, γιὰ ἄλλους λόγους ἀπὸ τοὺς δικούς σου, ἀρνοῦμαι νὰ ἀγοράσω βιβλία αὐτοῦ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου.
(Κι ὄχι μόνον!!!)
Ἐκδοτικοὶ οἴκοι ποὺ προσβάλλουν, ἀπαξιοῦν καὶ καταστρέφουν τὴν γλῶσσα μας, εἶναι ἐκτὸς τῶν ἐνδιαφερόντων μου.

Πέραν ὅμως τῶν προσωπικῶν μου θέσεων, ποὺ ἀφοροῦν στὴν γλῶσσα, θεωρῶ πὼς ἔχεις ΑΠΟΛΥΤΟ δικαίωμα νὰ προασπιστῇς τὴν μνήμη τοῦ πατρός σου, τὸν ὁποῖον, ἐν τελῶς περιγελαστικά, προσβάλλουν οἱ ἐν λόγῳ ἐκδόσεις.
Μαζὺ μὲ ὅλα τὰ θύματα τῆς ἐν λόγῳ, ἄς ποῦμε*, τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως, ποὺ προσβάλλουν καὶ τὴν νοημοσύνη μας, διότι ἐπισήμως διαφημίζουν τὴν σύνδεσιν, ἄς ποῦμε, τρομοκρατίας καὶ διεθνῶν κέντρων ἐξουσίας κι ἐλέγχου τῶν πληθυσμῶν, τάσσομαι κι ἐγώ, ὅπως φυσικὰ κι ὅσοι ἀκόμη συν-Ἕλληνες συνειδητοποιοῦν τὸ ποιὸς στάθηκε καὶ στέκεται ὁ ῥόλος αὐτῶν τῶν ὀργανώσεων.
Κάτι ποὺ ὅλο καὶ περισσότεροι γύρω μας ἀρχίζουν νὰ ἀντιλαμβάνονται.Μακρυὰ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ.1

Ὁ πατέρας σου, δίκαιος ἤ ἄδικος, ὡς ἄνθρωπος, ἔπεσε θύμα κάποιων πληρωμένων δολοφόνων.
Αὐτοὶ οἱ δολοφόνοι, βάσει δίκης, παραμένουν ἔγκλειστοι σὲ φυλακές, δίχως πολιτικὰ δικαιώματα, ἀλλὰ τὴν ἴδια στιγμὴ ἐμφανίζεται ἐκδοτικὸς οἶκος γιὰ νὰ ἐκδόσῃ τὶς ἐξαγγελίες τους-μανιφέστα τους-ἰδεολογικές τους θέσεις.
Ἕνας ἐκδοτικὸς οἶκος ποὺ ἐν μέσῳ κρίσεως, ἀν τὶ νὰ στηρίξῃ τὰ συμφέροντα τῶν Ἑλλήνων, τῆς Πατρίδος καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τὰ καταπατᾷ.
Ντροπὴ καὶ τσίπα δὲν ἔχουν… τὰ γνωρίζουμε αὐτά…
Ἄλλως τε, ἡ διεθνής, ἄς ποῦμε, τρομοκρατία, ἐλέγχεται καὶ καθοδηγεῖται ἀπὸ τὴν νέα (καὶ παλαιά) τάξιν πραγμάτων καὶ στρέφεται, ἐπισήμως καὶ μὲ τὶς εὐλογίες φυσικὰ τῶν ἐκδόσεων Λιβάνη, κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, τῆς ἐλευθέραςε διαβιώσεως ἐπὶ τοῦ πλανήτου καὶ  ΟΛΩΝ τῶν Φυσικῶν νόμων.
Συνεπῶς ἐξυπηρετοῦν ΟΛΟΙ τους τὰ ἴδια συμφέροντα καὶ παραμένουν ἐχθροὶ κάθε ἐλευθέρως σκεπτομένου ἀνθρώπου!Μακρυὰ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ.3

Κύριε Μομφεράτε εἶμαι μαζύ σου!!!
Ἀνεξαρτήτως τοῦ τὶ θὰ πράξουν οἱ συντοπίτες μου, ἀρνοῦμαι νὰ ἐνισχύσω τὶς ἐν λόγῳ ἐπιχειρήσεις θεωρῶντας πὼς συμβάλλουν στὰ μέγιστα ὑπὲρ τῆς καταπατήσεως τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων μας, τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας καὶ τῶν φυσικῶν ἐπιλογῶν.

Φιλονόη.

φωτογραφίες

(Visited 40 times, 1 visits today)
Leave a Reply