Ὁ σοσιαλισμὸς εἶναι ἡ κατάρα τῆς χώρας καὶ τοῦ πλανήτου.

Ὁ σοσιαλισμὸς εἶναι ἡ κατάρα τῆς χώρας καὶ τοῦ πλανήτου.Ο ΜΥΘΟΣ:

Οἱ ἀναδιανεμητικὲς πολιτικὲς εἶναι ἀπαραίτητες καὶ ὁ Κέυνς ἦταν φιλελεύθερος, σύμφωνα μὲ τὴν Ἀντιγόνη Λυμπεράκη, ἡ ὁποία δηλώνει φιλελεύθερη ἐπίσης.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Οἱ ἀναδιανεμητικὲς πολιτικὲς εἶναι σοσιαλισμὸς καὶ πολεμήθηκαν ἀπὸ κάθε φιλελεύθερο διανοητὴ καὶ οἰκονομολόγο (κλασικοὺς καὶ μονεταριστές). Ὁ Κέυνς ἦταν μέλος τῆς περίφημης βρετανικὴς «Fabian society», ἡ ὁποία πίστευε καὶ ἐπεδίωκε τὴν ἐγκαθίδρυση τοῦ σοσιαλισμοῦ χωρὶς ἔνοπλη ἐπανάσταση, ἀλλὰ μὲ οἰκονομικὰ μέσα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ἡ Ἀντιγόνη Λυμπεράκη, εἶναι μιὰ ἀκόμη ὀπορτουνίστρια ἡ ὁποία ἐκμεταλλεύεται τὴν ἄγνοια τοῦ μέσου Ἕλληνα γιὰ τὴν πολιτικὴ οἰκονομία.
Ὁ σοσιαλισμὸς εἶναι ἡ κατάρα τῆς χώρας καὶ τοῦ πλανήτη.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 42 times, 1 visits today)
Leave a Reply