Δίχως κίνητρο δὲν μπορῶ νὰ τὰ καταφέρω.

Δίχως κίνητρο δὲν μπορῶ νὰ τὰ καταφέρω.Κάποτε κάποιος κυνηγοῦσε τὸ ὄνειρό του καὶ περνοῦσε μιὰ καταστάση μεγάλης ἐνδείας. Κάποιος λοιπὸν τοῦ λέει μιὰν ἡμέρα:
Γιατί δέν τά παρατᾶς νά βρεῖς μιά ἅλλην δουλειά;
Καὶ ἐκεῖνος τότε ἀπήντησε:
Ἂν βρῶ μιὰν ἅλλην δουλειὰ θὰ μοῦ περάσει ἡ πεῖνα κι ἄν μοῦ περάσει ἡ πεῖνα θὰ χάσω τὸ κίνητρο καὶ χωρὶς κίνητρο δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ τὰ  καταφέρω!

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 264 times, 1 visits today)
Leave a Reply