Καλὸν μήνα καὶ καλὴ Πρωτομαγιά.

Καλὸν μήνα καὶ καλὴ Πρωτομαγιά.Ὠδὴ στὴν χαρά.
Ἀπὸ τὸν φίλο Γεώργιο Παυλάκο, μὲ τὶς εὐχές του.

Καὶ μὲ τὶς δικές μου εὐχὲς ἐπίσης…
Ἀπολαῦστε το!

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 41 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Καλὸν μήνα καὶ καλὴ Πρωτομαγιά.

Leave a Reply