Τέχνη εἶναι νὰ ξέρῃς νὰ κρύβεσαι…

Τέχνη εἶναι νὰ ξέρῃς νὰ κρύβεσαι…

Κῶστας Καπουργᾶς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Τέχνη εἶναι νὰ ξέρῃς νὰ κρύβεσαι…

Leave a Reply