«Παθητικὴ διαμαρτυρία».

Μυλοπόταμος Δράμας. «Παθητικὴ διαμαρτυρία».

Σὲ ἀπόστασι μόλις 8 χιλιομέτρων ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς Δράμας, εὑρίσκεται τὸ χωριὸ Μυλοπόταμος.
Ὅλοι τὸ γνωρίζουν, ἀλλὰ λίγοι τὸ ἐπισκέπτοναι.

Ἡ λιμνούλα τοῦ Μυλοποτάμου κρυμμένη μέσα στὴν πυκνὴ βλάσησι σὰν πρωτόπλαστος. Εἶναι μία ὅασις ζωῆς, ἕνα εἰδυλλιακὸ τοπίο στὸ μέσον τοῦ κάμπου.
Νεροχελῶνες, Ποταμότρυγγες, Πορφυροτσικνιάδες, Νερόκοττες, Φαλαρίδες… Εἶναι κάποια ἀπὸ τὰ εἴδη ποὺ συνήντησα. Ἡ φύσις, μὲ μόνο της ὅπλο τὴν ὑπομονή, δημιουργεῖ τὸ θεάρεστον ἔργο της.
Πολέμιός της μόνον ἕνας: ὁ ἄνθρωπος.

Τυχαία ἄκουσα (καὶ στενοχωρήθηκα ὅταν τὸ πληροφορήθηκα) πὼς στὴν συγκεκριμένη λιμνούλα ἐπιτρέπεται τὸ κυνήγι.
Ἡ λιμνούλα αὐτή, μὲ τὸ παραμυθένιο τοπίο, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι πόλος ἕλξεως πολλῶν πτηνῶν καὶ θηλαστικῶν, καθὼς καὶ σταθμὸς γιὰ τὰ ἀποδημητικά.  Ὁ τρόπος γιὰ νὰ πεισθοῦν οἱ ἀρμόδιοι εἶναι νὰ ἐπισκεπτόμεθα αὐτὴν τὴν λιμνούλα, θαυμάζοντας καὶ παρατηρῶντας τὰ κάλλη της…
Ὅπου τουφέκι καὶ πέντε φωτογραφικὲς ἀπὸ δίπλα.

Ἡ Ἰνδία ἐκέρδισε τὴν ἀνεξαρτησία της βασισμένη ἐπάνω στὴν παθητικὴ διαμαρτυρία. Μὲ τὴν ἰδίαν διαμαρτυρία θὰ ἐλευθερωθῆ καὶ ἡ λιμνούλα τοῦ Μυλοποτάμου ἀπὸ τὰ τουφέκια.

Καπουργάς Κώστας

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply