Δὲν ἀρκεῖ νὰ ἤμαστε δοῦλοι!!! Πρέπει καὶ νὰ τὸ γνωρίζουμε!!!

Διότι, ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε ἀντιληφθεῖ, τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τὸ ἐὰν μποροῦμε, ἤ ὄχι, νὰ διαχειρισθοῦμε τὶς ἐπιλογές μας, ἀλλὰ τὸ ἐὰν θὰ πιστεύουμε πὼς μποροῦμε νὰ διαχειρισθοῦμε τὶς ἐπιλογές μας.
Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τὸ ἐὰν μᾶς ἄγουν, κατὰ πῶς ἐξυπηρετεῖ, κατὰ περίπτωσιν, τοὺς κρατοῦντες, ἀλλὰ τὸ ἐὰν ἐμεῖς θὰ αἰσθανόμεθα ἐλεγχόμενοι ἤ ἐλεύθεροι.
Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τὸ ἐὰν θὰ μᾶς χειραγωγοῦν μὲ τὸν βούρδουλα ἤ μὲ τὴν παραπληροφόρησιν, ἀλλὰ τὸ ἐὰν θὰ βλέπουμε ἤ ὄχι τὸν βούρδουλα καὶ τὴν προπαγάνδα τους.
Ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε ἀντιληφθεῖ, δυστυχῶς μας, τὸ ζόρι αὐτὴν τὴν στιγμὴ ποὺ ἔχουν οἱ κρατοῦντες, ἀφορᾶ ΜΟΝΟΝ στὸ πῶς «νομοτύπως» θὰ μᾶς καταστήσουν δούλους, πρὸ κειμένου νὰ μὴ μποροῦμε νὰ ἀντιδροῦμε, οὔτε κἄν μὲ τὸ μοναδικὸν δικαίωμα ποὺ ἔχουμε ὡς πολῖτες:  τὴν δικαιοσύνη!!!
Καὶ φυσικὰ οὔτε κἄν μὲ τὴν …σκέψιν μας!!!

Μία ἐλεγχομένη δικαιοσύνη, μὲ ἐλεγχομένους νόμους, ποὺ ἐπιβάλλονται ἀπὸ κεντρικὲς ἐξουσίες εἶναι τὸ δεδομένον μας.
Ἀντιδράσεις, ὅπου κι ἐὰν θὰ ὑπάρξουν, καταστέλλονται ἐν τῇ γενέσει τους!!! Ἔως τῆς στιγμῆς ἐκείνης ποὺ δὲν θὰ ὑπάρχουν κἄν ἀντιδράσεις, ἔχουν μεριμνήσει πρὸ κειμένου ἡ ὁποία λογική, ἠθική, δικαία ἀντίδρασις, νὰ ἀντιμετωπίζεται ὡς …ἀνομία!!!
Ἡ ἀστυνομία σκέψεως, γιὰ παράδειγμα, δὲν εἶναι ὀργουελικὸ σενάριον, ἀλλὰ δική μας πραγματικότης.
Τὸ ἐὰν θὰ συμφωνήσουμε ἤ  ὄχι, τοὺς εἶναι ἀδιάφορον. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς κρατοῦν στὰ χέρια τους τὸ μεγαλύτερον ὅπλο, ποὺ ἐπαρουσιάσθη σὲ ὅλην τὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος καὶ λέγεται χρῆμα.
Ποιός μπορεῖ νά ἀντιμετωπίσῃ τήν πείνα ἤ τό νά μείνουν τά παιδιά του στόν δρόμο;

Σκασμὸς λοιπόν!!!
Γιὰ ὅλους μας…
Καὶ εἶτε τὸ γνωρίζουμε, εἶτε ὄχι, εἶναι ἀποφασισμένον νὰ συμβῇ.
Ἐμεῖς, ἀκόμη κι ἐὰν ἀντιδράσουμε, μὲ λογικὰ ἐπιχειρήματα, ποὺ βασίζονται στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, μᾶς ἔχουν κανονικὰ …συνδεδεμένους μὲ τὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τους. (Ἐκεῖ ἀκριβῶς ἔχουν τοποθετήσει καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα!!!)

Συνεπῶς;
Συνεπῶς, νομομαγειρευτικῶς καὶ μόνον, ἐτελείωσε σχεδὸν ἡ ἐπιχείρησις «παγκοσμιοποίησις».
Βέβαια τὸ ἐὰν θὰ ὁλοκληρωθῆ, ἤ ὄχι, ὅλο αὐτὸ τὸ τερατούργημα, τί νά σᾶς πῶ;
Ὅσες φορὲς στὸ παρελθὸν ἐπεχείρησαν τὰ ἀνάλογα, βρέθηκαν μὲ τὸ …μακρύτερον μέσα στὰ …πισινά τους!!!
Κι ἐπεὶ δὴ τώρα τὰ ἔχουν ἔτσι φτιάξει ποὺ τοὺς ἀρέσουν τέτοιου εἴδους εἰκόνες, τὸ …μακρύτερον θὰ τὸ εὕρουν ἀλλοῦ!!!
Δὲν λέω ποῦ!!! Ἀλλὰ θὰ πονέση περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλην φορὰ στὸ παρελθόν!

Φιλονόη

Ευρωεκλογές: Η «αστυνομία σκέψης» είναι εδώ

Προσπάθεια να φιμωθούν οι φωνές αντίδρασης στον υπερσυγκεντρωτισμό εξουσιών στην Ευρώπη.
Όποιος αντιτίθεται στην πλήρη ευρωπαϊκή ενοποίηση, που στην ουσία πρόκειται για υπερσυγκεντρωτισμό των εξουσιών, ώστε στο τέλος να καταλήξουμε σε ένα παγκόσμιο κέντρο εξουσίας, θα ονομάζεται εφεξής «φασίστας». Ο ευρωσκεπτικισμός, οι ενστάσεις δηλαδή στο όλο εγχείρημα που επιχειρεί να συνενώσει δυτικίζουσες χώρες του πλανήτη (ένα από τα βήματα είναι η ευρώ-ατλαντική ένωση που τόσο διαφημίζεται, θυμηθείτε άρθρα μας εδώ, εδώ και εδώ), σε έναν οργανισμό, σιγά-σιγά ταυτίζεται από οπαδούς της παγκοσμιοποίησης με τον «φασισμό» και την ακροδεξιά.

Πράγματι υπάρχουν ακροδεξιές παρατάξεις που δεν επιθυμούν καν την ΕΕ, αλλά η πρακτική να ονομάζει κάποιος τους ευρωσκεπτικιστές υποστηρικτές της ακροδεξιάς παραπέμπει σε παλαιότερες εποχές, όπου οι αντιφρονούντες ονομάζονταν κομμουνιστές, άσχετα αν ήταν ή όχι.

Άρθρα «ευρωπαϊστών» πλημμυρίζουν λοιπόν το διαδίκτυο για να πείσουν την κοινή γνώμη ότι όποιος έχει αμφιβολίες για τον παγκοσμιοποιητικό δρόμο που έχει πάρει η ΕΕ και τονίζει του κινδύνους εθνικού και πολιτιστικού εκμηδενισμού για τις χώρες, ίσως κρύβει έναν «φασίστα» μέσα του και κινδυνεύει να χαρακτηριστεί από την «αστυνομία σκέψης». Πραγματικός στόχος η παρεμπόδιση εκλογής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλών σκεπτικιστικών φωνών, οι οποίες αντιτίθενται στον συγκεντρωτισμό των γραφειοκρατών των Βρυξέλλων.

Όσο λιγότερα κοινοβούλια, όσο περισσότερη αστυνόμευση –ειρήσθω εν παρόδω στο μουντιάλ της Βραζιλίας ετοιμαζόμαστε να «απολαύσουμε» επίδειξη καταστολής με τεχνολογία DARPA-, όσο λιγότερες εξουσίες για τα κράτη, όση λιγότερη ελευθερία λόγου, τόσο ευνοϊκότερες οι συνθήκες για την σταδιακή εδραίωση της παγκόσμιας δικτατορίας.

Όχι στον σκεπτικισμό, ναι στην τυφλή αποδοχή ενός υποτιθέμενου Ευρωπαϊσμού, που δεν έχει ουδεμία σχέση με τα παναθρώπινα ιδανικά του Ελληνισμού που «γέννησαν» την έννοια της Ευρώπης και θα εξαλείψει κάθε δυνατότητα διαλεκτικής επί ίσοις όροις συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των λαών.

Ελλαδίτες πολιτικάντηδες μαζί με «κονδηλοφόρους», δυστυχώς μεταξύ τους και νέοι άνθρωποι, ζητούν όλο και περισσότερη παγκοσμιοποίηση. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση ευρωβουλευτή από την Ελλάδα με «οικολογικές ευαισθησίες» που ευθαρσώς αναρωτήθηκε: «Ποιος μπορεί να αντισταθεί στην παγκοσμιοποίηση, όταν μια εταιρεία έχει παραπάνω οικονομική δύναμη από την Ευρώπη;». Εν ολίγοις, μας λέει όπως τόσοι άλλοι υπηρέτες της παγκοσμιοποιητικής ιδέας, ποιος ο λόγος να αντιστεκόμαστε; Τελικό στάδιο του σχεδίου είναι όντως το να επιβληθεί μία και μοναδική ιδιωτική πρωτοβουλία με όλους εμάς δούλους (συγχώνευση εταιρειών, αγορά παγκόσμιου χρέους, άρα εξάρτηση για τις χώρες).

Αυτά είναι τα σχέδια, ωστόσο με την μονοπολικότητα δεν συμφωνούν όλοι…

Πυγμή

Υ.Γ. 1. Ὅσο καλλίτερα ἔχει κάποιος χωνέψει πὼς εἶναι δοῦλος, τόσο λιγότερο θὰ ἀντιδρᾶ… Διαλέχτεεεεεεεε……..!!!!!!!!

Υ.Γ.2. Ἐπιδεικτικῶς μᾶς κουνοῦν τὰ ψηφίσματά τους, περιγελῶντας μας καὶ  θέτοντας τέτοια νούμερα:

σὲ θέσεις «νομοθέτου», πρὸ κειμένου νὰ μᾶς …ἀποδείξουν πὼς μόνοι μας βάζουμε τὰ χέρια μας καὶ βγάζουμε τὰ μάτια μας.
Καὶ εἶναι ἔτσι καὶ δὲν εἶναι. Ἀκριβῶς ἐκεῖ, στὴν χειραγώγησιν, στὸν ἐκφοβισμό, στὸν ἐκβιασμό, στὴν διαίρεσιν τῶν κοινωνιῶν, στὴν ἐξαγορὰ συνειδήσεων (;;;) ἀλλὰ καὶ στὴν «ὀρθολογικὴ σκέψιν» βασίζονται γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγοῦν στὸ σημεῖον νὰ θεωροῦμε πὼς ναί, σὲ ἕναν βαθμὸ μποροῦμε νὰ ἀνεβάζουμε καὶ νὰ κατεβάζουμε τοὺς …δυνάστες μας ἀπὸ τὰ βάθρα. Οὐδέποτε πέρασε ἀπὸ τὴν σκέψιν μας ἡ περίπτωσις νὰ μᾶς τοὺς ἔχουν «χώσει» μέσα στὰ κεφάλια μας, ὡς «ἀδιαπραγμάτευτες» λύσεις.

Σχετικά:

Ὅταν τὸ σύστημα θέλει νὰ ἐπιβάλῃ τὴν «ἀλλαγή» τὸ κάνει «διακριτικά» καὶ μὲ τὴν θέλησίν μας!!!

Ἡ «ἔκπληξις» ἀπὸ τὸν …Ποταμίσιο φορέα!!!

Ὅλο τὸ …σύμπαν θὰ συνωμοτήση πρὸ κειμένου νὰ ἐπανεκλεγῇ ὁ Μπουτάρης!

Ἡ μοναδικὴ ἐπιλογὴ τῶν Θεσσαλονικέων πρέπει νὰ εἶναι ὁ …Μπουτάρης!!!

Ἐκλογὲς ἔρχονται… πρέπει νὰ συγκροτηθοῦν καὶ οἱ λίστες τῶν ὑποψηφίων…

Πᾶρε κόσμε …κόμμα, τώρα ποὺ γυρίζει!!!

Ευρωεκλογές: Η «αστυνομία σκέψης» είναι εδώ

eurocracyΠροσπάθεια να φιμωθούν οι φωνές αντίδρασης στον υπερσυγκεντρωτισμό εξουσιών στην Ευρώπη

Όποιος αντιτίθεται στην πλήρη ευρωπαϊκή ενοποίηση, που στην ουσία πρόκειται για υπερσυγκεντρωτισμό των εξουσιών, ώστε στο τέλος να καταλήξουμε σε ένα παγκόσμιο κέντρο εξουσίας, θα ονομάζεται εφεξής «φασίστας». Ο ευρωσκεπτικισμός, οι ενστάσεις δηλαδή στο όλο εγχείρημα που επιχειρεί να συνενώσει δυτικίζουσες χώρες του πλανήτη (ένα από τα βήματα είναι η ευρώ-ατλαντική ένωση που τόσο διαφημίζεται, θυμηθείτε άρθρα μας εδώ, εδώ και εδώ), σε έναν οργανισμό, σιγά-σιγά ταυτίζεται από οπαδούς της παγκοσμιοποίησης με τον «φασισμό» και την ακροδεξιά.

Πράγματι υπάρχουν ακροδεξιές παρατάξεις που δεν επιθυμούν καν την ΕΕ, αλλά η πρακτική να ονομάζει κάποιος τους ευρωσκεπτικιστές υποστηρικτές της ακροδεξιάς παραπέμπει σε παλαιότερες εποχές, όπου οι αντιφρονούντες ονομάζονταν κομμουνιστές, άσχετα αν ήταν ή όχι.

Άρθρα «ευρωπαϊστών» πλημμυρίζουν λοιπόν το διαδίκτυο για να πείσουν την κοινή γνώμη ότι όποιος έχει αμφιβολίες για τον παγκοσμιοποιητικό δρόμο που έχει πάρει η ΕΕ και τονίζει του κινδύνους εθνικού και πολιτιστικού εκμηδενισμού για τις χώρες, ίσως κρύβει έναν «φασίστα» μέσα του και κινδυνεύει να χαρακτηριστεί από την «αστυνομία σκέψης». Πραγματικός στόχος η παρεμπόδιση εκλογής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλών σκεπτικιστικών φωνών, οι οποίες αντιτίθενται στον συγκεντρωτισμό των γραφειοκρατών των Βρυξέλλων.

Όσο λιγότερα κοινοβούλια, όσο περισσότερη αστυνόμευση –ειρήσθω εν παρόδω στο μουντιάλ της Βραζιλίας ετοιμαζόμαστε να «απολαύσουμε» επίδειξη καταστολής με τεχνολογία DARPA-, όσο λιγότερες εξουσίες για τα κράτη, όση λιγότερη ελευθερία λόγου, τόσο ευνοϊκότερες οι συνθήκες για την σταδιακή εδραίωση της παγκόσμιας δικτατορίας.

Όχι στον σκεπτικισμό, ναι στην τυφλή αποδοχή ενός υποτιθέμενου Ευρωπαϊσμού, που δεν έχει ουδεμία σχέση με τα παναθρώπινα ιδανικά του Ελληνισμού που «γέννησαν» την έννοια της Ευρώπης και θα εξαλείψει κάθε δυνατότητα διαλεκτικής επί ίσοις όροις συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των λαών.

Ελλαδίτες πολιτικάντηδες μαζί με «κονδηλοφόρους», δυστυχώς μεταξύ τους και νέοι άνθρωποι, ζητούν όλο και περισσότερη παγκοσμιοποίηση. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση ευρωβουλευτή από την Ελλάδα με «οικολογικές ευαισθησίες» που ευθαρσώς αναρωτήθηκε: «Ποιος μπορεί να αντισταθεί στην παγκοσμιοποίηση, όταν μια εταιρεία έχει παραπάνω οικονομική δύναμη από την Ευρώπη;». Εν ολίγοις, μας λέει όπως τόσοι άλλοι υπηρέτες της παγκοσμιοποιητικής ιδέας, ποιος ο λόγος να αντιστεκόμαστε; Τελικό στάδιο του σχεδίου είναι όντως το να επιβληθεί μία και μοναδική ιδιωτική πρωτοβουλία με όλους εμάς δούλους (συγχώνευση εταιρειών, αγορά παγκόσμιου χρέους, άρα εξάρτηση για τις χώρες).

Αυτά είναι τα σχέδια, ωστόσο με την μονοπολικότητα δεν συμφωνούν όλοι

ΠΥΓΜΗ.gr

– See more at: http://www.pygmi.gr/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%88%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%88%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD/#sthash.thVtD4Jd.dpuf

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Δὲν ἀρκεῖ νὰ ἤμαστε δοῦλοι!!! Πρέπει καὶ νὰ τὸ γνωρίζουμε!!!

  1. Πιστεύω ότι είναι εφικτό για την Ελλάδα να τακτοποιήσει τα εσωτερικά της προβλήματα χωρίς να έρθει σε σύγκρουση με τα παγκόσμια συμφέροντα. Εσύ τί λές γι αυτό;

Leave a Reply

Discover more from Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading