Ἡ μόνωση δαπέδου σὲ ἀρχαία οἰκία.

Ἡ μόνωση δαπέδου σὲ ἀρχαία οἰκία.Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ – ΖΩΝΗ
Ἡ μόνωση δαπέδου σὲ ἀρχαία οἰκία!

Ἡ Μεσημβρία -Ζώνη εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἔξι πόλεις τῆς Σαμοθρακικῆς Περαίας, τὶς ὁποῖες ἔκτισαν Σαμοθρακίτες στὴ Θράκη ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὸ νησί τους. Οἱ ἄλλες πέντε ἦταν οἱ Σάλη, Ζώνη, Δρῦς, Τέμπυρα, Χαράκωμα (ὁ Ἡρόδοτος τὶς ἀναφέρει ὡς «Σαμοθρηίκια τείχεα»).

Ἡ πόλη ἦταν ἀκμαία καὶ πλούσια μὲ ὡραῖα σπίτια καὶ δρόμους καὶ γερὰ τείχη. Οἱ Σαμοθρακίτες οἰκιστὲς ἀρχικᾶ τροφοδοτοῦσαν τὸ νησὶ μὲ ἀγροτικὰ προϊόντα μετὰ ὅμως πλούτισαν ὡς ἔμποροι καὶ ἀγρότες.

Μερικὰ πολὺ ὡραῖα σπίτια ἀνασκάφτηκαν στὰ βόρεια τῆς πόλεως, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ξεχωρίζει ἡ οἰκία (6ος – 5ος αἰ. π.Χ.), τὸ δάπεδο τῆς ὁποίας στηριζόταν σὲ ἀνάποδα στημένους ὀξυπύθμενους ἀμφορεῖς γιὰ νὰ μὴν περνάει μέσα στὸ σπίτι ἡ ὑγρασία. Ἕνα πραγματικὰ σπάνιο ἀξιοθέατο!

πληροφορίες ἀπὸ ΕΘΝΟΣ, «E» 29/10/2009 (ἀπὸ τὸ ἄρθρο «Μαρώνεια: Ἕνα χωριὸ μὲ ἀρχαία λάμψη»)

Γιὰ τὴν Μεσημβρία μπορεῖτε νὰ διαβάσετε περισσότερα –> «Μεσημβρία – Μεσημβρία Ζώνη. Τὰ Σαμοθρηίκια τείχεα» –>
ὅπου μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ τὴν θέση της στὸν χάρτη!

Θράκη

(Visited 122 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ μόνωση δαπέδου σὲ ἀρχαία οἰκία.

Leave a Reply