Νὰ ἔχουμε συναίσθησιν…

Νὰ ἔχουμε συναίσθησιν...Τῶν πράξεών μας καὶ τῶν ἐπιπτώσεών τους στοὺς γύρω μας καὶ στοὺς ἑαυτούς μας.
Αὐτὸ ὅμως προϋποθέτει ἀπαραιτήτως ἀπόλυτη ἐπίγνωσιν καὶ τοῦ ποιοὶ εἴμαστε ἀλλὰ κυρίως τοῦ ποῦ θέλουμε νὰ πᾶμε.
Δῆλα δή, μὲ ἄλλα λόγια, νὰ ἔχουμε πάντα ἐπίγνωσιν τοῦ ῥόλου μας σὲ αὐτὴν τὴν κοινωνία, τῶν ὑποχρεώσεών μας καὶ τοῦ πόσο οἱ ἐπιλογές μας ἐπηρεάζουν τοὺς γύρω μας.

Ἄλλως τέ..
…Συναίσθησις σημαίνει νὰ συν+αἰσθάνομαι τὰ ὅσα ὑπάρχουν γύρω μου.
Δῆλα δὴ εἶναι μία φυσικὴ λειτουργία, ποὺ σίγουρα ἐμπεριέχει καὶ τὴν προσαρμογή, ἀλλὰ κυρίως ἀποδεικνύει τὴν δική μας ἱκανότητα ἐπιβιώσεως.

Φιλονόη

Υ.Γ. Κι ὅλα ξεκινοῦν ἀπὸ τὸ πόσο ἐμεῖς ἔχουμε ἀποδεκτεῖ καὶ γνωρίζουμε τοὺς ἑαυτούς μας… Πάλι ἡ αὐτογνωσία στὴν μέση…

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply