Τὸ ξεκίνημα τοῦ καταναλωτισμοῦ.

Τὸ ξεκίνημα τοῦ καταναλωτισμοῦ.Ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ ἑξήντα καὶ μετὰ ξεκίνησαν τὰ συνθήματα:
τὰ πάντα ἀμέσως, θάνατος στὴν πλήξῃ, ζωὴ χωρὶς νεκρὸ χρόνο καὶ ἀπόλαυση χωρὶς ὅρια.

Αὐτὸ ἤταν τὸ ξεκίνημα τοῦ καταναλωτισμού.

Ἡ πρόθεση ἤταν ἀναρχικὴ ἀλλὰ τὸ ἀποτέλεσμα ἤταν διαφημιστικὸ καὶ ἔτσι ἀπελευθερώθηκε ἡ λίμπιντός μας γιὰ ἀγορὲς δίχως ὅρια, ἁρπάζοντας ἀσυγκττάτητοι ὅλα τὰ ἀγαθά.
Ὡραῖες εἰκόνες σὰν κι αὐτή ποὺ ὁ ἐπαναστάτης ἔγινε τὸ χαϊδεμένο παιδὶ τῆς πολυτελείας καὶ τοῦ καταναλωτισμοὺ στην ὑπηρεσία τοῦ κεφαλαίου καὶ ὁ χίπης, ποὺ ἀφοῦ ἀνακάλυψέ τὶς πιὸ ἀπομακρυσμένες περιοχές,  μὲ μόνο κίνητρο τὴν φυγὴ καὶ τὴν ἀπομόνωση, στὴν συνέχεια μετατράπηκε σὲ τουριστικὸ πράκτορα.

Ὁ καταναλωτισμὸς ἀφοῦ μᾶς πέρασε μέσα ἀπὸ πολλοὺς παραδείσους, δὲν μᾶς ἔδωσε ὅ,τι μᾶς ὑποσχέθηκε καὶ στὸ τέλος μᾶς ἀηδίασε καὶ καταλάβαμε ὅτι εἶναι πολλὰ τὰ λύτρα ποὺ χρειάζεται νὰ πληρώσουμε γιὰ μιὰ ψεύτικη εὐτυχία.

Καμμιὰ ἡδονὴ ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ σταματήσει μὲ ἀναθεματισμοὺς ἀλλὰ χρειάζεται νὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ μιὰ μεγαλύτερη.
Ἴσως χρειάζεται νὰ ἐπινοήσουμε ἄλλες χαρές, νὰ δημιουργήσουμε ἄλλους πειρασμοὺς καὶ νὰ ἀνακαλύψουμε τοὺς θησαυροὺς μιᾶς πιὸ οὐσιαστικῆς ζωῆς, μιᾶς ζωῆς μὲ περισσότερο ἐλεύθερο χρόνο, περισσοτέρη ποιήση, περισσότερο ἐρωτα, περισσότερα ἀπὸ τὰ ἀληθινὰ σημαντικὰ γιὰ τὸν καθένα πράγματα.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply