Μάθε νὰ σκέφτεσαι μὲ πολιτικὴ ὁπτικὴ καὶ ὄχι μὲ ἀγοραία….

Μάθε νὰ σκέφτεσαι μὲ πολιτικὴ ὁπτικὴ καὶ ὄχι μὲ ἀγοραία....Διαβάζω αὐτὲς τὶς ἡμέρες διάφορα σχόλια περὶ τῶν κυβερνώντων καὶ πόσο ἄξιοι τῆς μοίρας τους κτλ. εἶναι οἱ πολίτες.

Συγνώμη, ἀλλὰ αὐτοὺς «ἀνέδειξε ἡ ἀγορά».

Λοιπόν, ἡ ὁπτικὴ τῆς ἀγορᾶς ἰσχύει μόνον γιὰ τὴν ἀγορά.
ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ!!
Ὅσο αὐτὴ ἡ ὁπτικὴ παρεισφρύει σὲ ἀλλους, ἀταίριαστους, τομεῖς, θὰ προκαλεῖ πάντα τὰ ἴδια προβλήματα.

Θέλεις πολιτικὴ βελτίωση; Τότε μάθε νὰ σκέφτεσαι μὲ πολιτικὴ ὁπτικὴ καὶ ὄχι μὲ ἀγοραία….

Φρούριον

εἰκών

(Visited 29 times, 1 visits today)
One thought on “Μάθε νὰ σκέφτεσαι μὲ πολιτικὴ ὁπτικὴ καὶ ὄχι μὲ ἀγοραία….

Leave a Reply