Αὐτὰ εἶναι τὰ …ΦΙΔΙΑ!!! (ἤ Θάνατος στὶς Παλαιστίνιες ποὺ γεννοῦν …φίδια! (β))

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν διαβάσαμε γιὰ τὴν …ἐπιθυμία …«ἐκλεκτῆς» (ἀπὸ αὐτὲς μὲ τὴν …«θεϊκὴ καταγωγή»), Ἑβραίας γιὰ νὰ ἀφανισθοῦν ΟΛΕΣ οἱ Παλαιστίνιες/

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΓΕΝΝΟΥΝ ….ΦΙΔΙΑ!!!!!!

Γιὰ τὴν ὥρα σᾶς παρουσιάζω τὰ …ΦΙΔΙΑ, λίγο …κομματιασμένα ὅμως. Εἶναι αὐτὰ ποὺ γεννοῦν οἱ Παλαιστίνιες.

Αὐτὰ εἶναι τὰ ...ΦΙΔΙΑ!!! (ἤ Θάνατος στὶς Παλαιστίνιες ποὺ γεννοῦν ...φίδια! (β))

Ἡ εἰκόνα ποὺ βλέπετε εἶναι μικρὸ μέρος τοῦ ἀποτελέσματος τῶν βομβαρδισμῶν τῶν τελευταίων ἡμερῶν…
Εἶναι βλέπετε ποὺ ἄκουσαν οἱ ἔχοντες τὴν …«θεϊκὴ καταγωγή» …«ἐκλεκτοί» τὴν ἐπιθυμία τῆς μανδᾶμ καὶ εἶπαν νὰ τὴν εὐαρεστήσουν.

Φιλονόη

(ἀπὸ αὐτόματην μετάφρασιν διαβάζουμε:
Αντιπρόεδρος της «μυστικής Aladaqram να Nnnberho: Lord είναι μαγευτική
Όπως και εσείς
Touasamhas Ä. Asem Hvah.)

φωτογραφία

(Visited 243 times, 1 visits today)
Leave a Reply