Μίλησε κάποιος γιά μασσώνους;

Τὰ σύμβολα:Μίλησε κάποιος γιά μασσώνους;4

Διόλου τυχαία…
Διόλου …μᾶς ξέφυγε.
Ἀπολύτως ξεκάθαρα καὶ δηλωτικά…

Τί λέγαμε;
Χμμμ…
Νομίζω πὼς αὐτὸ ποὺ διαπιστώνουμε, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, σιγὰ σιγά, εἶναι πὼς ναί, ἡ μασσωνία δουλεύει σωστά, οὐσιαστικά, μεθοδικά…
Φροντίζουν νὰ πωλοῦν φύκια γιὰ μεταξωτὲς κορδέλλες στὰ μέλη τους, πρὸ κειμένου νὰ τοὺς ἐντάξουν μέσα στὸ δικό τους μαγαζάκι…
Κατόπιν τὰ πάντα εἶναι ἁπλᾶ…
Τί φοβᾶσαι; Ἄς ποῦμε νά μήν σέ ποῦν ὁμοφυλόφιλο; Ὡραῖα… Σὲ στήνουν στὴν γωνία καὶ σὲ …περνοῦν γενεὲς δεκατέσσερις, ἤ καὶ εἰκοσιτέσσερις… Μαῦροι, κίτρινοι, λευκοὶ περνοῦν ἀπὸ τὰ …πισινά σου!!! Φωτογραφίες… Καὶ τέλος… Ὡρίμασε τὸ φροῦτο.

Τί ἄλλο φοβᾶσαι; Νά μήν σέ πιάσῃ ἡ ἐφορία;
Νὰ οἱ παροχές, νὰ οἱ ἀσυλίες, νὰ τὰ δάνεια… Καί μετά;
Μετὰ ἄν τὲ νὰ σηκώσῃς κεφάλι γιὰ νὰ πῇς ἕνα τυπικό …ὄχι. (Τὰ ΟΧΙ δὲν λέγονται ἐδῶ καὶ δεκαετίες…!!!)

Κλειστὰ μαγαζάκια, ποὺ μαζεύουν ἐκεῖ μέσα κάθε ψωνισμένο ἤ κάθε φιλόδοξο ἀνθρωπάριον, μὲ στόχο νὰ τὸ ἐλέγχουν μὲ τὸν Ἄλφα ἤ τὸν Βῆτα τρόπο. Ἐὰν μάλιστα ἔχῃ καὶ κάτι ἐνδιαφέρον νὰ τοὺς πῇ, τότε τοῦ δίδουν καὶ μία καρεκλίτσα γιὰ νὰ τὴν κλωσσᾷ…
Καὶ κυλοῦν οἱ αἰῶνες μὲ σούργελα, ποὺ διαδέχονται τὸ ἔνα τὸ ἄλλον, ἐκβιαζόμενα, ὅλο καὶ μὲ μεγαλύτερες ἐκπτώσεις στὸ ἦθος τους καὶ πολύ, μὰ πάρα πάρα πολύ, ἠλίθια κι ἐξαθλιωμένα.
Σὰν κι αὐτά:

Μίλησε κάποιος γιά μασσώνους;1 Μίλησε κάποιος γιά μασσώνους;2 Μίλησε κάποιος γιά μασσώνους;7 Μίλησε κάποιος γιά μασσώνους;6 Μίλησε κάποιος γιά μασσώνους;5 Μίλησε κάποιος γιά μασσώνους;3

Τί λέγαμε λοιπόν;
Ναί, δὲν εἶναι μόνον αὐτοί. Εἶναι ΟΛΟΙ!!!
Τὴν σήμερον ἡμέρα (κι ὄχι μόνον) δὲν προωθεῖσαι «καταλλήλως» ἐὰν δὲν ἔχῃς λάβει …χαρίσματα καὶ χρήσματα.
Κι αὐτὰ βέβαια θὰ ἐξαργυρωθοῦν, κάποτε, διότι τίποτα δὲν προσφέρεται, ἀπὸ αὐτὸν τὸν συρφετό, δωρεάν. 
Κι ἔτσι περνοῦν οἱ αἰῶνες καὶ οἱ λαοὶ παραμένουν δοῦλοι, πιστεύοντας,  πὼς ἔχουν δικαίωμα στὴν ἐλευθερία, μὲ προγράμματα ὅμως ποὺ δημιουργοῦν ἐπίσης …μασσῶνοι, πρὸ κειμένου νὰ διατηροῦν σὲ κατάστασιν δουλείας τοὺς λαούς…

Λέτε νά ἀλλάξῃ κάτι;
Καί πῶς;

Φιλονόη

Υ.Γ.1.  Γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα ὅπως ἔχουν, κι ὄχι ὅπως θὰ θέλαμε ἐμεῖς νὰ ἔχουν, ναί, θὰ ἀλλάξουν πολλά. Ἀλλὰ πρέπει νὰ κλείσῃ αὐτὸς ὁ κύκλος. Καὶ θὰ κλείση… Θέλει τὸν χρόνο του.

Υ.Γ.2. Ἄς τολμήσῃ κάποιος νὰ ἔχῃ τὰ κατάλληλα προσόντα καὶ νὰ μὴν θελήσῃ νὰ εἰσέλθῃ στοὺς …κόλπους τους. Γιά πόσον καιρό θά κυκλοφορῆ ἄρα γέ …ζωντανός;

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 202 times, 1 visits today)
Leave a Reply