Πόρτες κλειστές ἤ παράθυρα στόν κόσμο;

Πόρτες κλειστές ἤ παράθυρα στόν κόσμο;Πολλὲς φορὲς ἐργαζόμαστε σκληρὰ γιὰ κάποια πράγματα κι αὐτὸ ποὺ συναντοῦμε εἶναι μόνο πόρτες κλειστές.

Νομίζω ὅτι αὐτὲς οἱ στιγμὲς εἶναι λίγο πρὶν ὁ κόκκος τῆς ἄμμου, μέσα στο στρείδι, γίνει μαργαριτάρι.
Ὅταν τὸ συνειδητοποιήσουμε αὐτό, τότε γεμάτοι εὐγνωμοσύνη μποροῦμε νὰ προσεγγίσουμε τὴν φωτεινὴ πηγὴ τῆς δυνάμεως καὶ νὰ ἀφήσουμε τὸ φῶς της νὰ διαπεράσῃ τὸ δικὸ μας σκοτάδι.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply