Ἡ χαρά μας…

Ἡ χαρά μας...Ἀλήθεια…
Πόσες φορές μέσα στήν διάρκεια τῆς ἡμέρας χαμογελᾶμε;
Πόσες φορές ξεκαρδιζόμαστε ἀπό τά γέλια;
Πόσες φορές χαιρόμαστε μέ ὅλο μας τό εἶναι;
Καί γιατί ὅλα αὐτά πού μᾶς χαροποιοῦν ἔχουν νά κάνουν μέ τούς …ἄλλους;

Ἡ ζωή μου εἶναι μία καὶ μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη.
Τὴν ζωή μου τὴν ζῶ μόνη μου.
Δίπλα μου περπατοῦν πολλοί. Κάποιες φορὲς τὰ βήματά μας μᾶς φέρνουν κοντὰ καὶ κάποιες ἄλλες μᾶς ἀπομακρύνουν.
Ὅμως ποτὲ ἐσὺ δὲν μπορεῖς νὰ περπατήσῃς μὲ τὰ δικά μου βήματα κι ἐγὼ μὲ τὰ δικά σου…
Τὰ βήματα εἶναι ἀτομικά, ἡ πορεία προσωπική, ἡ στόχευσις μοναδική…Ἐάν λοιπόν ἀδυνατῷ νά ἀπολαύσῳ τό κάθε μου βῆμα, τότε ποιός ὁ λόγος ὑπάρξεώς μου;

Ἡ χαρά μου πηγάζει ἀπὸ μέσα μου. Ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν δική μου διάθεσιν νὰ ἀφαιθῷ στὴν ῥοὴ τῶν γεγονότων.
Ὅταν ἀδυνατῷ νὰ ἐπιτρέψῳ στὴν ζωή μου νὰ ὑπάρξῃ, τότε ἀδυνατῶ καὶ στὴν χαρά μου νὰ ἐκφραστῇ.
Διότι… ποιός μοῦ ἐγγυᾶται πώς αὔριο θά εἶμαι ἐδῶ;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ χαρά μας…

Leave a Reply