Πατριωτικό ἔντυπο ὁ «Ῥιζοσπάστης»;

 

Ἀπίστευτο καὶ ὅμως ἀληθινό!
Ἡ ἐφημερίδα «Ῥιζοσπάστης» ξεκίνησε ὡς ἐθνική-πατριωτικὴ καὶ ὄχι ὡς ἐπίσημο ὄργανο προπαγάνδας τοῦ ΚΚΕ (Πρῴην ΣΕΚΕ), τὸ 1908 ἀπὸ τὸν Γ. Φιλάρετο.Πατριωτικό ἔντυπο ὁ «Ῥιζοσπάστης»;

• Διαβάζουμε σε φύλλο του 1910 ( http://www.esperos.com/photos/kallithea/k_24.jpg )
«Οἱ ἐν Τουρκίᾳ ἐγκατεστημένοι Ἕλληνες … Τοιούτῳ τρόπῳ παρασκευάζεται μεν μεθοδικῶς ἡ βαθμιαία ἐθνικὴ ἀποσύνθεσις, ἐν τῷ μεταξύ δὲ χρόνῳ πάντες οἱ σφρυγῶντες νέοι, ἐγκαταλείποντες τὸν ἐθνικόν πλοῦτον*, ἀναζητοῦσι διὰ μεταναστεύσεως τὸν ἐπιούσιον ἄρτον, πλήν τῶν προ(…) μεταβολήν ἰθαγενείας, τὸν ἐκβουλγαρισμόν ἤ τὸν ἐκρουμανισμόν…
καθ’ὅν χρόνον ὁ πανσλαυισμός ἀγρίως περισφύγγει, ἐν ὀνόματι τῆς ὁμοδοξίας, τὸ ἐλληνικόν γένος, ἡ ἄπιστος Ἀλβέων, μεταβάλλει τὰς ἑλληνικάς χώρας εἱς ἀγγλικὰς ἀρμοστίας. »

* «Ἐθνικὸς πλοῦτος» Ἑλλήνων στὴν Τουρκία τὸ 1910!
Ποῦ νὰ ἤξερε ὁ ἀρθρογράφος τὶς  μελλοντικὲς περὶ ἔθνους ἀπόψεις τοῦ βουλγαροφίλου τε ῥουμανοφίλου ἀνθελληνικοὺ Ῥιζοσπάστου!

• Αὐτὸ στο ὁποῖο μᾶλλον ἐλάχιστοι ἔδωσαν σημασία, εἶναι ὅτι ὁ Φιλάρετος ἤταν φανατικὸς καθαρευουσιάνος. Ὡς καθαρευουσιάνος δὲν θὰ ὀνομάζε τὴν ἐφημερίδα «Ῥιζοσπάστης» ἀλλὰ «Ῥιζοθραύστης».

Συνεπὼς τὸ «σπάω» τοῦ ἐπὶ Φιλαρέτου ἀρχικοῦ ῥιζοσπάστου εἶχε ἄλλη σημασία, τὴν ἀρχαία «σύρω, τραβώ, βηάζω ἔξω ἀπὸ τὸ θηκάρι, ἀποσπῶ», τὴν ἀπόσπαση δηλαδὴ τῆς ῥίζας καὶ ὄχι τὴν πιὸ ἐπαναστατικὴ καὶ πιὸ βίαια θραύσῃ της.

Ἀλλιῶς δηλαδὴ ἐννοοῦσε ὁ μασῶνος (ἀπὸ μόδα ἴσως; ἀπὸ ἐξαρτήσῃ; ποῖος ξέρει;) Φιλάρετος τὸν ῥιζοσπαστισμὸ καὶ ἀλλιῶς τὸ ΣΕΚΕ (ΚΚΕ).
Οἱ Κομμουνιστὲς ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὡς μαλλιαροὶ γλωσσικῶς ποὺ εἶναι, ὅταν λένε «ῥιζοσπάστης» τὸ ἐννοοῦν μὲ τὴν ἔννοια τοῦ σπασίματος (θραύσεως) καὶ ὄχι μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ξεριζώματος.

Τὸ γιατὶ καὶ ἄλλοι μασώνοι εἴχαν τέτοιες μανίες μὲ τὶς ῥίζες τῶν Ἑλλήνων (Καραμανλῆς – Ε.Ρ.Ε.= Ἐθνικὴ Ῥιζοσπαστικὴ Ἕνωσις) εἶναι ἔνα ἐρώτημα.
Ἔδω ἀμὰν κάνουμε νὰ  βροῦμε τὶς ῥίζες μας, κάποιοι ἐπιμενοῦν νὰ τὶς βγάλουν, ἂν καὶ ὁ ῥιζοσπαστισμὸς ἔκανε τὴν ἐμφάνισηή του ἀπὸ τὸν Γεώργιο Κονδύλη τὸ 1928 (Ἐθνικὸ Ῥιζοσπαστικὸ Κόμμα) ὁ ὁποῖος δὲν  πρέπει νὰ ἤταν μασόνος, τὸ ὁποῖο ἐξελίχθηκε σὲ Ἐθνικὴ Ῥιζοσπαστικὴ Ἔνωση τριῶν κομμάτων (Κονδύλης-Θεοτόκης-Ῥάλλης).

Στρἀβων Ἁμασεύς

 

 

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply