Τὸ πρόβλημα μας δὲν εἶναι οἰκονομικὸ ἀλλὰ ΠΟΛΙΤΙΚΟ!!!

Τὸ πρόβλημα μας δὲν εἶναι οἰκονομικὸ ἀλλὰ ΠΟΛΙΤΙΚΟ!!!Δὲν θέλουν νὰ μᾶς πάρουν περισσότερα χρήματα. Τί νά τά κάνουν; Ἔχουν μόνοι τους τόσα πολλά, ποὺ τρέφονται ἄνεται τοὐλάχιστον τρεῖς ἐπόμενες γενεές μας…

Δὲν θέλουν νὰ μᾶς πάρουν τὰ σπίτια… Τί νά τά κάνουν; Συλλογές;
Ἔχουν ἄλλως τὲ στὴν ἰδιοκτησία τους …ΟΛΟΝ τὸν πλανήτη. Τά …καλυβάκια μας νομίζουμε πώς ἔβαλαν στό μάτι;

Δὲν θέλουν νὰ μᾶς ἁρπάξουν τὰ χωράφια μας ἤ τὰ αὐτοκίνητά μας…
Τί νά τά κάνουν; Ἔτσι κι ἀλλοιῶς αὐτοὶ ἀπὸ φτυάρι καὶ γκασμᾶ δὲν γνωρίζουν…

Τότε γιατί τόσες φορολογικές ἐπιδρομές;
Γιατί τόσο πλιάτσικο;
Γιατί τόση πτωχοποίησις;
Γιατί τόσοι ἐκβιασμοί;
Γιατί τόση καταστροφή;
Γιατί τόση ἰσοπέδωσις;

Πρῶτα ἀπ΄ ὅλα γιὰ τὸν ΦΟΒΟ!!!
Ἀσκοῦν ἐπάνω μας τόση ἐξουσία, ποὺ ὁ φόβος εἶναι μόνιμος.
Μὰ ὁ φόβος ἀκινητοποιεῖ…
Ὁ φόβος ἀποδυναμώνει…
Ὁ φόβος …σκοτώνει…

Ἄλλος λόγος;
Χμμμ… Ἐδῶ μπαίνουμε σὲ βαθύτερα μονοπάτια…
Ἐὰν ἔχῃ δομηθεῖ καλὰ μέσα μας ὁ φόβος, τότε εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ μᾶς κρατοῦν σὲ κατάστασιν καταστολῆς, κάτω ἀπὸ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ συνθῆκες.
Ποιός θά ἀντιδρᾶ ἀπό ἐδῶ καί πέρα; Αὐτός πού τοῦ ἅρπαξαν τό σπίτι ἤ ὁ ἄστεγος;
Αὐτός πού βρίσκεται στά πρόθυρα τῆς αὐτοκτονίας ἤ ὁ πεινασμένος;
Μήπως θά ἀντιδρᾶ αὐτός πού κρυώνει; Αὐτός πού διψᾶ; Αὐτός πού δέν ἔχει νά ἀγοράσῃ παπούτσια γιά τά παιδιά του;
Τί νά τό κάνουν λοιπόν τό χρῆμα πού μᾶς ἁρπάζουν; Τίποτα… Σκασίλα τους… Ἄλλως τὲ τὸ χρῆμα εἶναι …πλαστό!!! Τὸν κόπο μας ἁρπάζουν. Τὸ ἔργο μας. Τὴν τροφή μας… Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι γιὰ τὸ …θεαθῆναι!!!

Τί θά κάνουμε ὅμως μέ τόσο χρῆμα;
Ἁπλούστατα… Δὲν θὰ τὸ ἔχουμε ἐμεῖς!!!
Καί συνεπῶς; Τί;
Συνεπῶς δὲν μποροῦμε νὰ αἰσθανόμεθα ἀσφαλεῖς. Συνεπῶς αἰσθανόμεθα ἐξηρτημένοι ἀπὸ τὴν … συμπόνια τους!!! (Συσσίτια.)
Συνεπῶς ἡ ἐξαθλίωσίς μας εἶναι ΜΟΧΛΟΣ κι ὄχι στόχος!!! Εἶναι ΜΕΣΟΝ κι ὄχι τελικὸς σκοπός!!!

Καί τί ἐπιτυγχάνεται ὅταν ΟΛΟΙ οἰ λαοί τῆς γῆς πεινοῦν, διψοῦν, κρυώνουν;
Ἁπλῶς δέχονται κάθε ἐντολὴ σιωπηλά. Γκρεμό τούς ὑποδεικνύουν; Ἐκεῖ θὰ πέσουν…
Αὐτοκτονία; Δουλοπρέπεια; Σούρσιμο στά τέσσερα; Ἁπλῶς Ὑπακοή;
Εὔκολα πράγματα… Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ΟΛΟΙ οἱ λαοὶ εἶναι κι ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΔΟΥΛΟΙ!!!
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα δὲν χρειάζεται νὰ ὑποκρινόμεθα…
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ ὑπάρχουν (ὅπως ἄλλως τὲ πάντα ὑπῆρχαν) δύο εἰδῶν …ἀνθρώπων. Οἱ ἔχοντες καὶ οἱ μὴ ἔχοντες. Μόνον ποὺ ὅλοι σχεδὸν θὰ εἶναι ΜΗ ἔχοντες. Οἱ ἐλάχιστοι, αὐτοὶ ποὺ θεωροῦν ἑαυτοὺς …θεούς, θὰ παραμένουν ἔχοντες καὶ ἐξουσιαστές.(Κι ἐκεῖ γύρω θὰ κολλοῦν καὶ τὰ γνωστὰ σαπρόφυτα, μὲ στόχο νὰ πάρουν, γλείφοντας πάντα, μερικὰ ἐπὶ πλέον ψίχουλα.)

Θὰ μᾶς δόσουν στὸ μεταξὺ νὰ «παίζουμε» μὲ κάτι «ἀμεσοδημοκρατίες», μὲ κάτι «δημοκρατίες» πολλῶν ἐπιθετικῶν προσδιορισμῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τοὺς σοσιαλισμουύ, γιὰ νὰ διατηροῦμε πάντα τὴν ψευδαίσθησιν πὼς ἐμεῖς ἀποφασίζουμε…
(Ναί, ἐμεῖς ἀποφασίζουμε… Ἀποφασίζουμε τόσο πολύ, ποὺ επιλέγουμε νὰ «ἐκλέγουμε» ξανὰ καὶ ξανὰ τοὺς δημίους μας.!!!)
Καὶ νὰ οἱ συνασπισμοί, οἱ συμμαχίες, οἱ «ἐξ ἀνάγκης καὶ γιὰ τὴν σωτηρία τῆς χώρας» «οἰκουμενικές» κυβερνήσεις… Σὲ δουλειὰ νὰ βρισκόμαστε δῆλα δή, γιὰ νὰ μὴν βαριόμαστε…
Τροφὴ θὰ ὑπάρχη μὲ …μέτρο, γιὰ νὰ μὴν κακομαθαίνουμε… (Θὰ κάνουμε καὶ δίαιτα!!!)
Αὐτοκίνητα …πάπαλα, πλὴν αὐτῶν ποὺ κινοῦνται μὲ …ἀέρα…
Θέρμανσις καὶ ψύξις τέλος…
Καί δέν εἶναι ἐξαθλίωσις αὐτό;

Ὅσο γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα… Ποιός ἦλθε;
Τὸ Σύνταγμα… Καλά, τὸ ζοῦμε… Κουρελόχαρτο!!!
Ποιές ἐλευθερίες εἴχαμε; Ἔ… κι αὐτὲς μᾶς τελείωσαν…

Ἁπλᾶ πράγματα…

Δὲν εἶναι λοιπὸν θέμα οἰκονομικό.
Πολιτικὸ εἶναι. Κοινωνικὸ εἶναι… Δούλους καὶ μὲ τὴν βούλα ἐξασφαλίζουν…
Θέαμα, ἄρτος μὲ μέτρο καὶ πολὺ δουλικότης…
Μὰ πάρα πολύ…
Τόσο πολὺ ποὺ θὰ τρομάξουμε… Ἤδη βλέπουμε τὰ προεόρτια…

Φιλονόη

Υ.Γ. Πόσο θά κρατήση ΚΙ αὐτή ἡ αὐτοκρατορία τους; Ἐγὼ δὲν ξέρω… Ὁ …θεός!!! Ὁ δικός τους …θεός.

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Τὸ πρόβλημα μας δὲν εἶναι οἰκονομικὸ ἀλλὰ ΠΟΛΙΤΙΚΟ!!!

Leave a Reply