Ἐπιχειρήσεις …πλιατσικολογήματος!!!

Αὐτὲς ΜΟΝΟΝ σήμερα ἔχουν …ΜΕΛΛΟΝ!!!
Τὸ νόημα λοιπὸν τὸ «συνέλαβάν» οἱ υἱοὶ Σοῦφα, μὲ τοὺς συνεργάτες τους, καὶ ἀναλόγως πορεύονται…
Οὐσιαστικῶς ἔχουν τάξει ἑαυτοὺς στὸ πλευρὸ τῶν ΕΧΘΡΩΝ μας… Δῆλα δὴ εἶναι ΕΧΘΡΟΙ μας…
Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα…
Οἱ περισσότεροι ἀκοῦν γιὰ εἰσπρακτικὲς καὶ ταράζονται… Ἰδίως τώρα ποὺ «Ὅλα τὰ σκιάζει ὁ φοβέρα καὶ τὰ πλακώνει ἡ σκλαβιά…»…

Ὅλοι; Ὅλοι;
Γιὰ νὰ δοῦμε…

Μοῦ ἦλθε ἕνα μήνυμα στὸ κινητὸ νὰ ἐπικοινωνήσω μὲ κάποιο τηλέφωνο γιὰ ὑπόθεσί μου, λέει.. μὲ τὴν κυρία Εὐτυχίδου Ὄλγα, ἄγνωστη σὲ ἐμένα.
Κάνω ἀναζήτησι στὸν ὑπολογιστή, γιατί εἶμαι καὶ πολὺ πούστης ἅμα βιδωθῶ, καὶ εὑρίσκω τὸ κελεπούρι!!!!

Εἶναι ἡ εἰσπρακτικὴ ἑταιρεία τῶν υἱῶν του ἐθνοσωτῆρος Σιούφα, οἱ ὁποῖοι ἔχουν στήσει ὁλόκληρο εἰσπρακτικὸ δίκτυο, γιὰ νὰ ἀπομυζοῦν τὸν φτωχὸ κόσμο!!!
Χαρεῖτε τους!!!

Πᾶνος Προκόπης

Γλέντια;
Νά σᾶς πῷ τό καλλίτερον;
Πράγματι θὰ ἁρπάξουν ὅσα περισσότερα μποροῦν…
Πράγματι πασχίζουν νὰ μᾶς στραγγίξουν ἀκόμη κι ἀπὸ τὸ …αἶμα μας!!!
Πράγματι βιάζονται πολύ, διότι κάτι (Τί ἄρα γέ;) ἀναμένουν…
Μὰ στὸ τέλος… Στὸ τέλος, δῆλα δὴ ἐκεῖ ποὺ θὰ …«κλείση» κι αὐτὸς ὁ  κύκλος, θὰ πάρουν ἀπὸ τὰ …τρία, τὸ ΤΙΠΟΤΑ!!! (Διότι τὸ …μακρύτερον ἴσως καὶ νὰ τους …ἀρέσῃ!!!)
Αὐτοὶ ὅμως θὰ πληρώσουν!!! Πολύ… Πάρα πολὺ ἀκριβά!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ἐπιχειρήσεις …πλιατσικολογήματος!!!

Leave a Reply