Ἔτσι… Νὰ σᾶς βλέπῳ νὰ προσκυνᾶτε καὶ νὰ ΧΑΙΡΟΜΑΙ!!!

Ἔτσι... Νὰ σᾶς βλέπῳ νὰ προσκυνᾶτε καὶ νὰ ΧΑΙΡΟΜΑΙ!!!3Διότι τόσα χρόνια μοῦ τὸ παίζατε …«ἀντισυστημικοί»!!!
Τώρα ποὺ μυρίσατε ἐξουσία σπεύδετε νὰ ἀκολουθήσετε τὴν …πεπατημένη!!! Ἐμπρὸς λοιπόν… Μπήκατε στὸν δρόμο ποὺ ἐχάραξαν, μὲ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ, οἱ προκάτοχοί σας καὶ τὸ ἀπολαμβάνετε!!!

Ἵδρυμα Levy καὶ «Αὐγὴ» συνεργάζονται γιὰ τὴν …σωτηρία μας!!!

Φυσικὰ ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ συμβιβασμοὶ θὰ δοῦμε νὰ σᾶς …«συμβαίνουν».
Ἄτομα ποὺ ἔως …ἐχθὲς ἀκόμη, ἔβλεπαν ἐκκλησίες καὶ πάθαιναν …ταραχή, τώρα σπεύδουν νὰ προσκυνήσουν, ὅπως ΟΛΟΙ οἱ προκάτοχοί τους…

Θρησκευόμενον δὲν ἔγινε τὸ πιντί. Οὔτε ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἄλλαξε τὶς θέσεις του. Ἄλλως τέ πόσοι εἶναι οἱ βο(υ)λευτές του πού ΔΕΝ ὁρκίστηκαν σέ εὐαγγέλιο, διότι οἱ πεποιθήσεις τους τούς τό ἀπαγορεύουν; Μάθατε; ΟΛΟΙ!!! Μὰ ΟΛΟΙ!!!
Πῶς εἶναι λοιπόν δυνατόν νά συζητοῦν γιά …κατανύξεις ἄτομα πού ΔΕΝ ἀναγνωρίζουν τό εὐαγγέλιον; Μήπως εἶναι λίγο …ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ;  Ἤ μήπως εἶναι ΠΟΛΥ ὑποκριτές;

Γιατί ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἀναγνωρίζει τό «χρέος»;

Ποιός ἀπό αὐτούς, τούς ἐπιδόξους …νεοσωτῆρες μας, ἔθεσε κάποιαν στιγμή ἐρωτήματα, ἐπίσημα, μέσα στήν βο(υ)λή τους, γιά τήν σχέσιν Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος καί Rothschild; Γιατί ΟΥΔΕΠΟΤΕ γίνεται, ἀκόμη κι ἀπὸ αὐτούς, τοὺς …«ἀντισυστημικούς» κάποια ἀναφορά στούς Rothschild;

Οὐδέποτε κάποιος πολιτικός μας διεμαρτυρήθῃ γιὰ τὴν «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος».

Μήπως διότι ἤδη, πρό πολλοῦ, ἔχουν «συνδεθεῖ» μέ τόν γνωστό συρφετό, καί ἀπολαμβάνουν τά …κεκτημένα τους; Ἔτσι... Νὰ σᾶς βλέπῳ νὰ προσκυνᾶτε καὶ νὰ ΧΑΙΡΟΜΑΙ!!!2

Ἀποδοτική ἡ ἐπιχείρησις;  Σωστά;
Ἔμ… Βέβαια… Τόσο πλιάτσικο κάνουν διεθνῶς οἱ χρηματοδότες τους. Δέν θά βγάλουν ἐδῶ τόν ΣΚΑΣΜΟ τά δουλικά τῶν χρηματοδοτῶν τους;
Τί ἦσαν ὅλοι αὐτοί, οἱ παραπάνω, γιά νά δικαιολογοῦν τόσα ποσά στούς λογαριασμούς τους;
Πῶς κατάφερε ἡ Δούρου, γιὰ παράδειγμα, ὡς δημόσιος ὑπάλληλος, παιδί ἀστυνομικοῦ, ποὺ ὅμως πέθανε νωρίς, νά ἔχῃ ΕΝΝΕΑ ἀκίνητα; Τί εἶναι τά ἀκίνητα; Στραγάλια;Ἔτσι... Νὰ σᾶς βλέπῳ νὰ προσκυνᾶτε καὶ νὰ ΧΑΙΡΟΜΑΙ!!!

Ὤ Ῥένα… Ῥένα…. Ἡ γυναίκα ξεχωρίζει γιὰ πολλὰ ἄλλα πράγματα…

Δὲν τὰ γράφει ὅμως ἡ Δούρου, γιὰ παράδειγμα, στὸ βιογραφικό της αὐτά… Κάντουν …ΤΖΙΖΖΖΖΖΖ!!! Τὰ ἀκίνητα ὅμως καὶ τὰ ἀπολαμβάνει καὶ τὰ χαίρεται…
Ἀφῆστε δὲ τὰ νέα της …«κόλπα» μὲ τὸν Μαρινάκη… (Ναὶ καλέ… Αὐτὸν ποὺ δὲν ἤθελε τὸν Μιχαλολιάκο στὸν Πειραιᾶ καὶ τώρα τὸν κυνηγοῦν ὅλοι, διότι τοὺς χάλασε τὶς …σοῦπες καὶ τὰ μαγειρέματα!!! Αὐτὸν ντέ, ποὺ λέγεται πὼς στήριξε τὴν Χρυσῆ Αὐγή…. Ναί… αὐτόν!!!)

Μαρινάκης καὶ Δούρου, τρεῖς ὧρες κουβεντούλα στὸ …πόδι!!!

Καὶ κακῶς στέκομαι στὴν Ῥενούλα… Αὐτὴ ἀπλῶς πέρασε ἐπισήμως ἀπὸ τὰ κόλπα καὶ τοὺς κόλπους τοῦ μΠατΣοΚ καὶ ἀναλόγως …πορεύθηκε, «ἐκπαιδεύθηκε» καὶ βολεύθηκε.

Πολὺ χρῆμα στὶς προεκλογικὲς ἐκστρατεῖες, ἀλλὰ δίχως …προέλευσιν!!!

Οἱ ἄλλοι; Αὐτοί πού δέν πέρασαν ἀπό τούς κόλπους καί τά κόλπα τοῦ μΠατΣοΚ; Τί; Πρῶτα ἐκπαιδεύθηκαν στήν ῥεμούλα, στήν ἀπάτη καί στήν ἀρπαγή καί μετά …«ἐπελέγησαν» γιά να λάβουν τό …χρίσμα;

Ἔτσι... Νὰ σᾶς βλέπῳ νὰ προσκυνᾶτε καὶ νὰ ΧΑΙΡΟΜΑΙ!!!6

Ἡ τΣΥΡΙΖΑιούπολις.

Ἀκίνητα, καταθέσεις, …δημοκρατίες καὶ ὁ …κακός μας ὁ καιρός.
Βασικοὶ χρηματοδότες ὅλης αὐτῆς τῆς παραστάσεως οἱ γνωστοὶ καὶ μὴ ἐξαιρετέοι …«τραπεζῖτες», ποὺ ἐπενδύουν ἀναλόγως τῶν …συμφερόντων τους καὶ χρησιμοποιοῦν, πάντα ἀναλόγως τῶν συμφερόντων τους λέμε, ὅ,τι ἐπιπλέει… (Νὰ θυμόμαστε πάντα πὼς ἐπιπλέουν μόνον οἱ φελλοὶ καὶ οἱ κουρᾶδες!!!).
Καὶ φυσικὰ στὴν περιοχή μας δρᾶ ὁ γνωστὸς Soros, ποὺ διέβρωσε κάθε δομή, ὑποδομή, ἠθική, ἀξιοπρέπεια, ἔθνος, κράτος, κοινωνικὴ ὁμάδα ἤ ἱστό, ἔθιμα αἰώνων, μὲ τὶς ΜΚΟ  του, τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ τίς, πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν,  …παροχές του!!!

Ἔτσι... Νὰ σᾶς βλέπῳ νὰ προσκυνᾶτε καὶ νὰ ΧΑΙΡΟΜΑΙ!!!8Σὲ ἀγαστὴ συνεργασία φυσικὰ μὲ τὰ λοιπὰ «κοσμοεξουσιαστικά» δίκτυα, μεριμνᾶ μὲ ἀπόλυτον φροντίδα, τὸ νὰ αὐγατίσουν οἱ ἐπιχειρήσεις του καὶ τὰ κέρδη του. Κι ὅλα αὐτὰ διαβρώνοντας, ἐκ τῶν ἔσῳ, ὅ,τι διαβρώνεται…

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!

Σὲ μία παγκόσμια προσπάθεια φυσικά, ποὺ συμμετέχουν ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ σαπρόφυτα.
Ἀπὸ Οὐκρανίες καὶ Συρίες ἔως Λιβύη, Ἰράκ, Τουρκία, Αἴγυπτο…

Ἔτσι... Νὰ σᾶς βλέπῳ νὰ προσκυνᾶτε καὶ νὰ ΧΑΙΡΟΜΑΙ!!!9

Ὁ …πανταχοῦ παρὼν Bernard-Henri Lévy.

Τί λέμε τώρα;
Μπᾶ… τίποτα σπουδαῖον… Συγκοινωνοῦντα δοχεῖα, ποὺ ἀλληλοεξυπηρετοῦνται, μὲ στόχον τὴν δική μας ΔΟΥΛΟΠΟΙΗΣΙΝ!!! Κι ἀπὸ κοντὰ σαπρόφυτα, γυμνοσάλιαγκες καὶ λοιπὰ συρφετοειδῆ, μὲ στόχον νὰ ἐπιβιώσουν αὐτά, ἀλλὰ νὰ …χαθοῦμε ἐμεῖς!!!

Ἡ Black Rock καὶ ἡ Γερμανία

Καὰ περίστασιν χρησιμοποιοῦν λοιπὸν τοὺς μὲν ἤ τοὺς δέ(ν), ἀναλόγως πάντα τοῦ τὶ θέλουν νὰ περάσουν….
Καὶ πάντα φυσικὰ βρίσκονται οἱ χρήσιμοι ἠλίθιοι, ποὺ θὰ προσκυνήσουν πρῶτοι (καλὴν ὥρα) πρὸ κειμένου νὰ μᾶς «πείσουν», μὲ τὸ καλὸ ἤ μὲ τὸ κακό, καὶ πάντα γιὰ τὸ …καλό μας, πὼς ΟΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟ!!!! Ἔτσι... Νὰ σᾶς βλέπῳ νὰ προσκυνᾶτε καὶ νὰ ΧΑΙΡΟΜΑΙ!!!11 Ἔτσι... Νὰ σᾶς βλέπῳ νὰ προσκυνᾶτε καὶ νὰ ΧΑΙΡΟΜΑΙ!!!12

Ὁ …«ἀντιφασισμός» δὲν ἔχει θέση στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν Βενεζουέλα!

Ἔχουν στρώσει τὰ «μαγαζάκια» τους μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ δὲν χάνουν… Πάντα κερδισμένοι θὰ εἶναι. Ἄλλως τέ, μὴν ξεχνᾶμε πὼς… Ἔτσι... Νὰ σᾶς βλέπῳ νὰ προσκυνᾶτε καὶ νὰ ΧΑΙΡΟΜΑΙ!!!4 Ἔτσι... Νὰ σᾶς βλέπῳ νὰ προσκυνᾶτε καὶ νὰ ΧΑΙΡΟΜΑΙ!!!5

ἐθνικὸς κήρυξ

Τί λέγαμε;
Ἄ… Λέγαμε γιὰ τοὺς «νεοσωτῆρες» παντὸς εἴδους, ποὺ μᾶς προέκυψαν τώρα τελευταία καὶ …θρησκευόμενοι…Ἔτσι... Νὰ σᾶς βλέπῳ νὰ προσκυνᾶτε καὶ νὰ ΧΑΙΡΟΜΑΙ!!!10
Κι ἕνα δίκαιον τὸ ἔχουν, διότι πῶς νά τό κάνουμε;
Γίνεται νά προορίζεσαι νά ἀναλάβῃς θέσεις «κυβερνήσεως» καί νά μήν τά ἔχῃς καλά μέ τούς ἤδη ὑπάρχοντες; Κρατοῦντες; Αὐτοὺς ντέ… Ποὺ τόσα χρόνια, ἀκόμη κι ἐπὶ τουρκοκρατίας, φρόντιζαν νὰ περνοῦν καλὰ καὶ νὰ κρατοῦν τὸν «λαὸ στὰ μαῦρα σκοτάδια» του….*

ΝΟΜΙΜΟΦΑΝΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ …ΝΟΜΙΜΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ!!!

Ὄχι… Ὅλα τακτοποιμένα τὰ ἔχουν… Μὰ ὅλα…
Καὶ πολὺ φοβᾶμαι πὼς ὅταν θὰ ἀναλάβουν κυβερνητικὲς θέσεις, ΟΥΤΕ τὰ κτηνώδη σημερινὰ ἐντεταλμένα ἀνθρωποειδῆ θὰ δοῦμε νὰ διωχθοῦν, διότι ἁπλῶς ὁ ἕνας τὸν ἄλλον «καλὰ κρατεῖ»…
Μεταξύ τους δῆλα δὴ ἀλληλογνωρίζονται…
Καὶ κόραξ μάτι κοράκου δὲν βγάζει…

Φιλονόη

Υ.Γ. Τώρα, γιατί ἐγώ χαίρομαι πού αὐτοι προσκυνοῦν; Ἔ; Ἀντιλαμβάνεστε;

* Ἐπὶ αὐτοῦ θὰ ἐπανέλθω συντόμως.

Κάποιες φωτογραφίες μέσα ἀπὸ τὶς παραπάνω παραπομπές.

Λοιπὲς φωτογραφίες ἀπὸ  ἐδῶ κι  ἐδῶ.

(Visited 66 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἔτσι… Νὰ σᾶς βλέπῳ νὰ προσκυνᾶτε καὶ νὰ ΧΑΙΡΟΜΑΙ!!!

  1. Αφού του επεδόθη η ένστασίς μας που τον κατηγορούμε γιά μη όρκιση του ιδίου και των βουλευτών του κατά το άρθρο 59 του Συντάγματος, τρέχει τώρα να μαζέψει τα κουρέλια της αντριωσύνης τους. Η 12η Νοεμβρίου 2014 είναι κοντά και θα καγχάσει η ποικιλώχρους αίξ [το παρδαλό κατσίκι]
    Καλημέρα
    Οδυσσέας

Leave a Reply