Οὐδέποτε κάποιος πολιτικός μας διεμαρτυρήθῃ γιὰ τὴν «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος».

Οὐδέποτε κάποιος πολιτικός μας διεμαρτυρήθῃ γιὰ τὴν «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος».1

Ἀπὸ τὸ 1928, ποὺ Βενιζέλος καὶ Ζαΐμης παρέδωσαν μὲ νόμο τὴν οἰκονομία τῆς χώρας καὶ τὴν ἔκδοση νομίσματος, στην ἰδιωτικὴ τράπεζα τῆς «Ἑλλάδος»” …δηλαδὴ  τῶν Rothschild, ἔκτοτε υἱοὶ καὶ ἐγγονοὶ τῶν ὑπουργῶν τῆς κυβερνήσεως Ben Selon … ἔχουν δημιουργήσει ἰδεολογικὰ «μαγαζιά», ὥστε ὅλες οἱ ψῆφοι νὰ μαζεύονται στὰ δικά τους χέρια κι ἔτσι νὰ μὴν ὑπάρχῃ περίπτωση νὰ ἐκλέγῇ ὁποιοσδήποτε θὰ μποροῦσε νὰ ἀλλάξῃ τοὺς νόμους τοῦ 1928, ποὺ προστατεύουν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ.

Σημειῶστε ὅτι στὸ Σύνταγμα δὲν ὑπάρχει κάποια ἀναφορὰ σὲ τράπεζα, σὲ ἐθνικὸ νόμισμα καὶ σὲ τόκους.
Ὁλόκληρος ὁ τραπεζικὸς τομέας, ἡ ῥαχοκοκκαλιὰ τῆς οἰκονομίας ἐλέγχεται καὶ ῥυθμίζεται ἀπὸ ἔνα ἰδιωτικὸ ἵδρυμα ξένων συμφερόντων ποὺ ἀπαγορεύει στὴν χώρα νὰ ἐκδώσῃ κρατικὸ νόμισμα.
Τὸ ὅτι ΚΑΝΕΝΑ κόμμα δὲν ἀναφέρθηκέ ποτὲ σ’ αὐτὴ τὴν τερατώδη προδοσία… ἐξηγεῖται ἐν πολλοῖς ἀπό τὶς παρακάτω φωτογραφίες, που ἀποδεικνύουν τὴν συνέχεια τοῦ συστήματος τῶν τοκογλύφων, διαμέσου τῶν ἐτῶν καὶ ὁριζόντια σὲ ὅλο τὸ πολιτικὸ προσκήνιο. Οὐδέποτε κάποιος πολιτικός μας διεμαρτυρήθῃ γιὰ τὴν «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος».2 Οὐδέποτε κάποιος πολιτικός μας διεμαρτυρήθῃ γιὰ τὴν «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος».3 Οὐδέποτε κάποιος πολιτικός μας διεμαρτυρήθῃ γιὰ τὴν «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος».4 Οὐδέποτε κάποιος πολιτικός μας διεμαρτυρήθῃ γιὰ τὴν «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος».5 Οὐδέποτε κάποιος πολιτικός μας διεμαρτυρήθῃ γιὰ τὴν «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος».6

Γι’ αὐτὸ ΟΥΔΕΠΟΤΕ κάποιος πολιτικὸς δὲν τόλμησε νὰ ζητήσῃ τὴν ἔκδοση κρατικοῦ χρήματος ἀντὶ ὁμολόγων, γι’ αὐτὸ κανένας πολιτικὸς δὲν ἀμφισβήτησε τὰ ἀπίστευτα προνόμια τῆς Τραπέζης τῆς «Ἑλλάδος».

Ἐννοεῖται κανένας δεν ἀμφισβήτησε καὶ τὰ εἰκονικὰ δάνεια, ποὺ πήραμε ὡς χώρα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ μεγάλου κόλπου μὲ τις φρεγάτες τοῦ Κόχραν (ὑπαλλήλου τῶν Rothschild) …μέχρι καὶ τὰ πρόσφατα ὑποβρύχια. Οὐδέποτε κάποιος πολιτικός μας διεμαρτυρήθῃ γιὰ τὴν «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος».7
Οὐδέποτε διαμαρτυρήθηκαν οἱ πολιτικοὶ «μας»” …γιατὶ ἁπλᾶ ΔΕΝ εἶναι πολιτικοὶ μας ἀλλὰ ξένα σώματα, τοποτηρητὲς ξένων συμφερόντων που φροντίζουν ΤΙΠΟΤΑ νὰ μὴν διαταράξῃ τὴν ῥοὴ ΑΙΜΑΤΟΣ ἀπὸ ἐμᾶς πρὸς τοὺς σιωνιστὲς τοκογλύφους.Οὐδέποτε κάποιος πολιτικός μας διεμαρτυρήθῃ γιὰ τὴν «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος».8Οὐδέποτε κάποιος πολιτικός μας διεμαρτυρήθῃ γιὰ τὴν «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος».9

«Σίγμα»

(Visited 82 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Οὐδέποτε κάποιος πολιτικός μας διεμαρτυρήθῃ γιὰ τὴν «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος».

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔτσι… Νὰ σᾶς βλέπῳ νὰ προσκυνᾶτε καὶ νὰ ΧΑΙΡΟΜΑΙ!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: ΕΤΣΙ… ΝΑ ΣΑΣ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΑΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΙΡΟΜΑΙ!!! | Ethnikismos.net

Leave a Reply