Γιατί ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἀναγνωρίζει τό «χρέος»;

Γιατί ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἀναγνωρίζει τό «χρέος»;3Μᾶς ἐνόχλησε, ἀλλὰ ἐλάχιστα ἀσχοληθήκαμε μαζύ του…
Σύννεφο ἦταν καὶ πέρασε… Ὅπως τόσα καὶ τόσα…
Ἀλλὰ διστάσαμε νὰ κάνουμε μίαν τόσο δὰ μικρὴ ἀναδρομὴ στὰ ὅσα ἀφοροῦν στὸ «χρέος», πρὸ κειμένου νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ναί, ὁ Σταθάκης τοῦ τΣΥΡΙΖΑ μᾶς ἐπεξεργάζεται κανονικότατα, διότι ἁπλούστατα προετοιμάζει τὰ δικά τους ἔργα καὶ ἡμέρες στὴν ἐξουσία…
Καὶ φυσικὰ ναὶ μὲν μᾶς λὲν τὶς ἀλήθειες, γιὰ τὰ ὅσα σκοπεύουν νὰ πράξουν, ἀλλὰ δὲν ξεχνοῦν νὰ μᾶς φορτώσουν μὲ ἐλπίδες, πρὸ κειμένου νὰ παραμένουμε ἀδρανεῖς…
Ἄλλως τέ, νὰ μὴν ξεχνᾶμε τὸν ῥόλο ποὺ ἔπαιξε καὶ παίζει ἡ ἀριστερὰ καθ’  ὅλην τὴν διάρκειαν τῶν τελευταίων μνημονιακῶν ἐτῶν.
Ὄχι μόνον ἀρνεῖται τὶς ἀπεργίες διαρκείας, ἀλλὰ περιφρουρεῖ, κατὰ περίπτωσιν, τὴν βο(υ)λή, πρὸ κειμένου νὰ μὴν θιγοῦν τὰ ὅποια προαποφασισμένα προγράμματα, ποὺ μᾶς ἔχουν φορτώσῃ.
Μάλλιστα, κατὰ κάποιες πρόσφατες πληροφορίες μου, ἔμαθα πὼς ἔως καὶ τὴν ἄνοδον τοῦ τΣΥΡΙΖΑ στὴν ἐξουσία, ἔχουν συμφωνήσῃ ἀπὸ τὰ κεντρικὰ τοῦ ΚΚΕ νὰ μὴν ἐνοχλοῦν μὲ ἀπεργιακὲς κινητοποιήσεις.
Ἦταν πολλά τά λεφτά; Ἤ μήπως πολλά τά ταξίματα;

Ἄς ξεκινήσουμε ὅμως ἀπὸ τὸν Σταθάκη…
Τί ἐστί Σταθάκης;
Μπᾶ… Τίποτα σπουδαῖον…
Ἁπλῶς ἔχωσε, «τυχαίως» στὸ μέλι τὰ δάκτυλα καὶ τοῦ καλάρεσε!!!
Ἀλλὰ ἐὰν μίαν φορὰ χώσῃ κάποιος στὸ μέλι τὰ δάκτυλα, ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα δὲν ξεκολλᾶ…
Ἔτσι κι ὁ Σταθάκης… Τοῦ καλάρεσε…
Κι ἀπὸ τότε τριγυρίζει πέριξ τῆς καρδάρας, αὐτῆς ντέ, μὲ τὸ μέλι, μὲ στόχο νὰ ἁρπάξῃ τὴν κουτάλα, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὴν κρατοῦν, γιὰ τὴν ὥρα,  καὶ νὰ τὴν διαχειρίζεται μόνος του… Ἤ τέλος πάντων παρέα μὲ τὸν δικό του συρφετό…
Γιὰ τὸ ἔγκλημα Σταθάκη, αὐτὸ ποὺ ἡ βουλὴ ἀπεφάνθῃ πὼς δὲν εἶναι ἔγκλημα, κατὰ τὰ δικά της κριτήρια, μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ:

Γιατί τά ἐγκλήματα τοῦ Σταθάκη εἶναι ἐθνικά κι ὄχι οἰκονομικά;

(Ὅμοιος ὁμοίῳ…)

Εἶναι κι ἄλλα, πολλά, τὰ ὁποῖα ἀκόμη ἀναμένουν τὸν δρόμο γιὰ τὴν δημοσιότητα.
Ἄλλὰ ἄς μὴν βιαζόμαστε… Ἄς κάτσῃ πρῶτα ὁ συρφετὸς αὐτὸς στὶς καρέκλες διαχειρίσεως τῶν ταμείων καὶ μετὰ θὰ βλέπουμε νὰ καταῤῥέουν τὰ πάντα… Μὲ αὐτοὺς ἐπάνω τους…

Ἄς πᾶμε ὅμως λίγο πιὸ πίσω…
Τότε ποὺ ἡ Σοφία Σακοράφα ζητοῦσε ἔλεγχο καὶ διαγραφὴ χρέους.Τότε καλέ, ποὺ ὀργάνωνε ἐπιτροπὲς ἐπὶ ἐπιτροπῶν γιὰ τὸν ἔλεγχον τοῦ χρέους μὲ στόχο τὴν διαγραφήν του….
Τὶ ὑπογραφές… Τὶ ἀνακοινώσεις… Τὶ μεγαλεπίβολα σχέδια…
Καί μετά; Ποιός ἦλθε;
Ἦλθε ὁ Σταθάκης γιά νά ἀκυρώσῃ ὅλες τίς προσπάθειες τῆς Σακοράφα; Μήπως νά τίς οἰκιοποιηθῇ; Μήπως ἴσως νά τίς ἀλλοιώσῃ;
Διότι ἡ Σακοράφα δὲν μίλησε. Ὁ Σταθάκης μίλησε…
Ἀλλὰ ἡ Σακοράφα ξεκίνησε τὸν ἔλεγχο γιὰ τὸ εἶδος τοῦ χρέους…
Κι ἔγραφα πρὸ μηνῶν…

«Συντρόφισσα» Σοφία, λάθος Ἀλέξη ἐμπιστεύθηκες;

Λέτε νά ἔπεφτα ἔξω; Νά ἔκανα λάθος;
Διότι παραλλήλως ἡ συντρόφισσα Σοφία, ἐὰν θεωρήσω ἀγαθὲς τὶς προθέσεις της, κι ὄχι ὑποκινούμενες ἀπὸ ποταπὰ ἔνστικτα, ὅπως αὐτὸ τῆς ἐξουσιολαγνείας, εἶχε πρωτοστατήσῃ σὲ μίαν κίνησιν συλλογῆς ὑπογραφῶν, πρὸ κειμένου νὰ ἐλεγχθῇ καὶ τελικῶς νὰ διαγραφῇ τὸ χρέος.
Συνελλέγησαν οἱ ὑπογραφές; Ἐλέγχθῃ τό χρέος; Κι ἀπό αὐτόν τόν ἔλεγχο κατέληξαν στό συμπέρασμα πώς μόλις τό 5% εἶναι ἐπαχθές;
Κι ἀντί τίς ἀνακοινώσεις νά τίς κάνῃ ἡ Σοφία Σακοράφα, πού τέλος πάντων πρωτοστάτησε τῆς κινήσεως, τίς κάνει κάποιος, ὁ ὁποῖος φαίνεται νά ἐμπλέκεται σέ ἄλλο σκάνδαλον ἐπαχθοῦς χρέους.

Διαγραφή χρέους; Ποιός ἦλθε;

Μήπως βάλαμε τόν λύκο νά φυλᾷ τά πρόβατα; Ἔ;

Βέβαια ἀναφορικῶς μὲ τὸν ἔλεγχο τοῦ χρέους εἶχε ξεκινήσῃ παράλληλον κίνησιν κι ὁ Καζάκης…
Ἀλλὰ αὐτὸς δὲν μιλᾷ…
Ἴσως νὰ μὴν ἔχῃ ἀκόμη καταλήξῃ σὲ συμπεράσματα…
Ἴσως πάλι νὰ μὴν τοῦ ἔχῃ ἐπιτραπῇ νὰ ἐλέγξῃ…
Ἵσως, ἀκόμη χειρότερα, τὰ συμπεράσματά του νὰ ταὐτίζονται μὲ αὐτὰ τοῦ Σταθάκη!!!
Θὰ μάθουμε… Σιγὰ σιγά… Στὴν ὥρα τους ὅλα… (Ἄς μὴν βάζουμε ὅμως καὶ τὸν Καζάκη σήμερα στὸν λογαριασμό, διότι θὰ ξημερώσουμε…!!!)Γιατί ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἀναγνωρίζει τό «χρέος»;1

Τί μᾶς εἶπε λοιπόν ὁ πρώην ἀντιπρύτανις, πού ἐμπλέκεται σέ σκάνδαλον κακοδιαχειρίσεως καί καλεῖται τώρα ὡς εἰδικός στίς ῥεμοῦλες νά βάλῃ τάξιν στά οἰκονομικά τῆς χώρας, μαζύ μέ ὅλο τό πρώην μΠατΣοΚ, πού μετεκόμισε στόν τΣΥΡΙΖΑ;
Τί μᾶς εἶπε;
Τὰ αὐτονόητα μᾶς εἶπε…
Σιγὰ μὴν ἀδειάσουν τὶς τσέπες τους, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ βούτηξαν, πρὸ κειμένου νὰ ἐλεγχθῇ τὸ ὑποτιθέμενον χρέος καὶ νὰ ἐπιστραφοῦν τὰ ὑπεξαιρεθέντα ποσά.
Ἐὰν λοιπὸν ἔγινε ὁ ἔλεγχος, ποὺ τὸ πιστεύω, ἀφήρεσαν ΟΛΑ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΣ, ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΥΣ, ΓΚΟΜΕΝΕΣ, ΓΚΟΜΕΝΟΥΣ, ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 5%  τοῦ συνολικοῦ χρέους.
Δῆλα δή, κατὰ πῶς μᾶς τὰ λέν, πάλι ἕνας Κάντας ἤ ἔνας Ἄκης θὰ τὴν πληρώσῃ. Ὄχι ἀδίκως, ἀλλὰ δυστυχῶς αὐτὰ τὰ πρόσωπα, κατὰ πῶς ἀποδεικνυεται, εἶναι οἱ μικρότεροι σὲ συμμετοχὴ γιὰ τὴν συνολικὴ ζημιὰ τῆς χώρας.
Τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ χρέος, κατὰ τὰ δικά τους λεγόμενα, πλησιάζει στὰ 750 δισεκατομμύρια (Αὔγουστος 2013 ἡ ἐκτίμησις):

Ἐὰν λοιπὸν δεχθοῦμε πὼς μόλις τὸ 5% τοῦ χρέους δὲν εἶναι ἐπαχθές, τότε ἀντιλαμβανόμαστε πὼς μόλις 37,5 δισεκατομμύρια ἔκπτωσιν θὰ μᾶς κάνουν…
Ἦτοι σημαίνει πὼς
τὰ 712,5 δισεκατομμύρια θὰ τὰ πληρώσουμε…

Δῆλα δὴ ἰσχυρίζεται ὁ Σταθάκης πὼς τὰ ἐκατομμύρια ἐπὶ ἐκατομμυρίων, ἤ ὀρθότερα, τὰ δισεκατομμύρια ἐπὶ δισεκατομμυρίων, γιὰ προμήθειες, ποὺ ἐδόθησαν ἀναφορικῶς μὲ τὰ ἐξοπλιστικὰ προγράμματα, εἶναι νόμιμα…
Ἐπίσης ἰσχυρίζεται πὼς τὰ δισεκατομμύρια, ποὺ μᾶς χρέωσαν, γιὰ τὴν ἐνίσχυσιν τῶν τραπεζῶν εἶναι ἐπίσης νόμιμα…
Καὶ τελικῶς ἰσχυρίζεται πὼς τὰ παιχνίδια εἰς βάρος μας μὲ τὶς συμφωνίες Σημίτου, Παπακωνσταντίνου, GAP καὶ λοιπῶν κουδουνισμένων εἶναι νομιμότατα…
Καί δέν τόν ξήλωσαν ἀκόμη ἀπό τόν τΣΥΡΙΖΑ;
Καί μέ αὐτό τό πρᾶγμα σκοπεύουν νά κυβερνήσουν αὔριο;
Καὶ νὰ ἦταν τὸ μοναδικόν… Καλὰ θὰ ἦταν….Γιατί ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἀναγνωρίζει τό «χρέος»;2

Βέβαια προτείνει διαγραφή…
Ἀλλὰ αὐτὰ νὰ τὰ πῇ ἀλλοῦ… Ὄχι σὲ ἐμᾶς… Διότι κι αὐτὰ εἶναι ἁπλῶς …καθησυχαστικά, ἀνάλογα τοῦ «λεφτὰ ὑπάρχουν», πρὸ κειμένου νὰ τὸ βουλώσουμε ἐλπίζοντας…
Γιὰ τὴν ὤρα κι αὐτός, ὅπως κι ὅλοι οἱ προκάτοχοί του, ἐπαναλαμβάνει τὶς αὐτὲς τακτικές, μὲ τὶς ὁποῖες μᾶς καθιστοῦν ὅλο καὶ περισσότερο δούλους…
Κι ἐὰν δὲν ἔχῃς δούλους, ἀν τὶ ὑπηκόων, εἶναι ἀδύνατον, μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα, νὰ «βασιλεύσῃς»…

Ἄλλως τέ, ἤδη τὰ πιντιὰ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν πολὺ καλὰ τὸ παιχνίδι τῆς ἐξουσίας…
Ἔχουν ἤδη πάρῃ …μεζεδάκια!!!

Τὰ βολεμένα παιδιὰ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ!

Καὶ βέβαια μέσα σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ πανηγύρι δὲν ἄκουσα νὰ ἐμφανίζεται ἡ Σοφούλα, ποὺ τόσο πολὺ κόπηκε ἐξ  ἀρχῆς γιὰ τὴν διαγραφὴ τῶν χρεῶν. Ποῦ πῆγε αὐτό τό κορίτσι; Γιατί τό χάσαμε; Τῆς ἔταξαν κάτι; Ἀπογοητεύθηκε τόσο πολύ; Ἤ μήπως τῆς βούλωσαν κι αὐτῆς τό στόμα;

Τὰ πράγματα εἶναι πολὺ σοβαρά.
Ὄχι διότι θὰ πληρώσουμε κάτι ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ ζητοῦν… Αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον…
Ἁπλῶς κάποιοι ἔχουν στηρίξῃ τὶς ἐλπίδες τους στοὺς νέους ἐπιδόξους «σωτῆρες» καὶ ἀγνοοῦν, ἤ θέλουν νὰ ἀγνοοῦν, τὸ ὅ,τι μᾶς ἐπεξεργάζονται κι αὐτοὶ κανονικότατα, ὅπως ὅλοι οἱ προηγούμενοι κι ὅπως φυσικὰ ὅλοι οἱ ἐπόμενοι.
Ὅταν τὶς κινήσεις ἑνὸς κόμματος, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται πρὸ τῶν πυλῶν τῆς ἀναλήψεως ἐξουσίας, τὶς καθορίζει, τὶς ἐλέγχει καὶ τελικῶς τὶς ἐγκρίνει ἕνα σιωνιστικὸν ἵδρυμα, τὸ καλλίτερον ποὺ ἔχουμε νὰ περιμένουμε εἶναι μία ἀπὸ τὰ ἴδια καὶ χειρότερα, τῶν ὅσων ἤδη ἔχουμε διαπιστώσῃ…

Ἵδρυμα Levy καὶ «Αὐγὴ» συνεργάζονται γιὰ τὴν …σωτηρία μας!!!

Ὤ…. Ναί… Τὰ ἴδια καὶ χειρότερα…
Πρὸς τὰ κάτω μᾶς σπρώχνει ἡ βαρύτης… Ὄχι πρὸς τὰ ἐπάνω…

Βέβαια, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, τὶς ἀποφάσεις, τὰ νομοθετήματα, τὰ νομομαγειρέματα καὶ τὶς λοιπὲς μεθοδεύσεις, γιὰ τὴν κομμουνιστοποιήσιν τῆς κοινωνίας μας, δὲν τὶς ὑπέγραψαν κομμουνιστὲς ἀλλὰ ἀριστεροί.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς τελικῶς οἱ ἀριστεροί, οἱ φερόμενοι κι ὠς κομμουνιστές, θὰ ἔλθουν σὲ λίγο γιὰ νὰ …μειώσουν τοὺς κραδασμούς, ποὺ θὰ ἐπιφέρῃ ὁ ὀριζόντιος καὶ κάθετος κομμουνισμός τους.
Δῆλα δή…
Ὅλα αὐτὰ ποὺ δὲν ἔπραξαν μΠατΣοΚ καὶ ΝουΔουΛάρα τόσα χρόνια, θὰ δοῦμε νὰ τὰ πράττουν οἱ τΣΥΡΙΖΑῖοι…
Καὶ πατριῶτες θὰ γίνουν, καὶ σύνορα θὰ προασπίσουν καὶ τὸ ΛΑΘΡΟμεταναστευτικὸν θὰ ἐλέγξουν…

Γνωρίζατε πώς ὁ τΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἕνα βαθύτατα πατριωτικό κόμμα;

Μιλᾶμε γιὰ μεγάλη σωτηρία…
Γιὰ αὐτὸ τὸ «χρέος μας» παραμένει ἐνεργό, ζωντανό, πολλαπλασιαζόμενον, αὐξανόμενον, διογκούμενον καὶ πάντα καταστροφικό… Ὄχι γιὰ ἐμᾶς… Γιὰ αὐτούς… Διότι ἐμεῖς ὅσα ἦταν νὰ χάσουμε τὰ χάσαμε… (Ἐκκρεμεῖ μόνον ἠ διαπίστωσις!!!)
Αὐτοί ὅμως; Αὐτοί πού πίστεψαν πώς θά γλυτώσουν; Πῶς θά τά καταφέρουν;

Τώρα πιὰ λοιπὸν τίποτα δὲν μὲ ξαφνιάζει…
Θὰ περίμενα μάλλιστα συντόμως νὰ δῶ σὲ συνέδρια τῶν τΣΥΡΙΖΑίων νὰ ἀνεμίζῃ ἡ Ἑλληνικὴ σημαία…
Κι ἄργησε… Πολὺ ἄργησε…

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Εἴδατε ἀπάντησιν τῶν τΣΥΡΙΖΑίων στήν διεθνῆ ἐπίθεσιν πού δέχθηκε ἡ χώρα γιά τό ναυάγιον στό Φαρμακονήσι; Οὔτε οἱ βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως τόσον …πατριωτισμό!!!

Υ.Γ.2. Γιατί ἀναγνωρίζουν λοιπόν κάτι ἀνύπαρκτον; Μὰ διότι ἐλπίζουν πὼς ἀναγνωρίζοντάς το θὰ πάρουν παράτασιν, καθὼς φυσικὰ καὶ τὸ εἰσιτήριον γιὰ τὴν ἐπιβίωσιν… Ἄμ δέ… Ὅλοι στὰ ἴδια σκ@τ@ θὰ κυλιστοῦμε… Ὅλοι… Κι ἐμεῖς δὲν ἔχουμε φόβο…  Μαθημένοι εἴμαστε… Αὐτοὶ ὅμως ἔχουν… Τόσοι μεταξωτοὶ κῶλοι δὲν προσαρμόζονται εὔκολα στὰ τσίγκινα σώβρακα…

Υ.Γ.3. Δέν εἴδατε πού ἀκόμη καί τό μπιμπίκιον ἐτοποθετήθῃ φιλικῶς πρός μίαν μελλοντική συνεργασία μέ τόν τΣΥΡΙΖΑ; Τώρα ποὺ χώθηκε κι αὐτὸ στὴν καρδάρα…

ἀπεικόνισις

καὶ ἀπεικόνισις

φωτογραφία

(Visited 71 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Γιατί ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἀναγνωρίζει τό «χρέος»;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἀναγνωρίζει τό «χρέος»; | ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔτσι… Νὰ σᾶς βλέπῳ νὰ προσκυνᾶτε καὶ νὰ ΧΑΙΡΟΜΑΙ!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: ΕΤΣΙ… ΝΑ ΣΑΣ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΑΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΙΡΟΜΑΙ!!! | Ethnikismos.net

Leave a Reply