Αὐτὸς ὁ σταυρός…

Αὐτὸς ὁ σταυρός...Εὑρήματα τοῦ Ἔβανς ἀπὸ τὶς ἀνασκαφὲς στὴν Κνωσὸ τῆς Κρήτης.
Ἀλήθεια τί δουλειά ἔχει ὁ μαρμάρινος σταυρός τόσα χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἔλευση τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τὴν γέννηση τοῦ Πυθαγόρα;

Τᾶσσος

«….THE ancient history of Crete”, it used to be customary to write, “begins with the heroic or fabulous times. Historians and poets tell us of a king called Minos, who lived before the Trojan War. Then comes the well-known story of the Minotaur, Theseus, and Ariadne.” The solar symbolists disposed of the various legends as poetic fictions.

The controversy aroused by the discoveries of Schliemann at Mycenæ and Tiryns was being waged with vigour and feeling when a native Cretan excavated at Knossos a few great jars and fragments of pottery of Mycenæan character. The spot was afterwards visited by several archæologists, including Dr. Schliemann and Dr. Dörpfeld, and a preliminary investigation brought to light undoubted indications that the remains of an ancient palace, partly built of gypsum, lay beneath the accumulated debris of ages. It was impossible, however, to make satisfactory arrangements with the local proprietors or the Turkish Government. The view expressed by Mr. W. J. Stillman, that the ruins were those of the famous Labyrinth, did not attract much attention…..»

sacred

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply