Τὸ χάδι εἶναι δῶρο…

Τὸ χάδι εἶναι δῶρο...Ὅποτε κι ὅπου θὰ τὸ βροῦμε, μᾶς ἀξίζει νὰ τὸ ἀπολαύσουμε.
Τὸ ἀνθρώπινο χάδι, ἀλλὰ ὄχι μόνον, εἶναι μία ἐκδήλωσις τρυφερότητος, ποὺ μᾶς προσφέρεται μὲ ἀγάπη καὶ χαρά.
Ἐὰν ἐμεῖς τὸ φοβόμαστε, τὸ χάδι δὲν θὰ μᾶς ἀγγίξη… Καὶ εἶναι κρίμα…

Οἱ στιγμές μας, στὸ μεγαλύτερον τμῆμα τους, εἶναι μοναχικές.
Ὅταν κι ὅπου λοιπὸν συναντοῦμε τὴν τρυφερότητα, ἄς ἀφεθοῦμε νὰ τὴν ἀπολαύσουμε μὲ ὅλες μας τὶς αἰσθήσεις…
Ἡ Φύσις ξέρει καὶ προσφέρει ΠΑΝΤΑ ὄταν χρειάζεται, αὐτὸ ποὺ χρειάζεται…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply