Οἱ ἀντιξοότητες…

Οἱ ἀντιξοότητες ἔρχονται στὴν ζωή μας γιὰ; τρεῖς λόγους:

1. Γιὰ νὰ μᾶς ἀποδείξουν ὅτι μετὰ τὸ σκοτάδι, ἔρχεται ὁ ἥλιος.
2. Γιὰ νὰ μᾶς κάνουν ἄκομα πιὸ δυνατοὺς καὶ
3. Γιὰ νὰ δοῦμε ποιοὶ πραγματικὰ εἶναι δίπλα μας, ἀφοῦ στὶς δυσκολίες φαίνεται ὁ πραγματικὸς χαρακτῆρας τοῦ ἀνθρώπου.

Σὲ κάθε περίπτωση, οἱ ἀντιξοότητες εἶναι μεγάλοι δάσκαλοι.
Μᾶς ἀποκαλύπτουν ὄσο καλὰ κι ἂν προσπαθήσουμε νὰ κρυφτοῦμε.
Καλὴ σᾶς ἡμέρα συνελληνόπουλα!

Καλὴ Λευτεριά!!!

Γεώργιος Μεταξᾶς

φαωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply