Πῶς ξεπερνῶ ἕναν πρόβλημα;

Πῶς ξεπερνῶ ἕναν πρόβλημα;Μὲ τὸ νὰ ἀντιμετωπίζῳ τὸ πρόβλημά μου σὰν νὰ ἔφθασε τό τέλος τοῦ κόσμου, ὅσο σοβαρὸ κι ἐὰν εἶναι τὸ πρόβλημά μου, εἶναι ἡ μεγαλυτέρα παγίδα ποὺ μποροῦμε νὰ πέσουμε.
Διότι δὲν ὑπάρχει πρόβλημα ποὺ νὰ μὴν λύνεται…
Ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν ΔΕΝ λύνεται, μποροῦμε πολὺ εὔκολα νὰ ἀποφασίσουμε γιὰ τὸ ἐὰν θὰ τὸ ἀφήσουμε …πίσω μας ἤ ἐὰν θὰ τοῦ ἐπιτρέψουμε νὰ μᾶς διατηρήσῃ φυλακισμένος στὰ δικά του ὅρια!!!

Τὰ προβλήματα εἶναι εἰδικῶς …«κατασκευασμένα» γιὰ ἐμᾶς, πρὸ κειμένου νὰ μποροῦμε νὰ σκαρφαλώνουμε μίαν ἀναβαθμίδα ὑψηλότερα…
Καὶ εἶναι τὸ δικό μας ΤΙΜΗΜΑ σὲ αὐτὴν τὴν ἄνοδο.

Ἐὰν δοῦμε λοιπὸν τὸ κάθε πρόβλημα ποὺ μᾶς παρουσιάζεται ὡς μέσον …αὐτοβελτιώσεως, τότε καὶ μόνον τότε μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὸ πρόβλημα ὡς μέσον γιὰ νὰ γίνουμε καλλίτεροι Ἄνθρωποι.
Καὶ αὐτὸ εἶναι πλέον ἡ …Ἀνάγκη!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 27 times, 1 visits today)
One thought on “Πῶς ξεπερνῶ ἕναν πρόβλημα;

Leave a Reply