Νά γίνουμε οἱ στοργικοί γονεῖς ΜΑΣ;

Νά γίνουμε οἱ στοργικοί γονεῖς ΜΑΣ;Ὅταν ἔνα παιδὶ δὲν ἔχῃ  πάρει τὴν ἀγάπη, τὴν προσοχὴ καὶ τὴν ἀναγνώριση ποὺ  χρειάζεται, δηλαδὴ τὸ θετικὸ χάδι, κτίζει ἕναν τοῖχο γύρω του γιὰ νὰ προστατεύσῃ τὰ εὐαίσθητα συναισθήματά του.
Ὁ πόνος ποὺ ἔχει βιώσει ἐξ αἰτίας τῆς κριτικῆς, τῆς ἀποῤῥίψεως καὶ τῆς κακομεταχειρήσεως εἶναι τόσο μεγάλος ποὺ ἔχει κλειδώσει συναισθηματικά.

Ἔτσι θὰ μποροῦσε μὲ εὐκολία νὰ πληγώσῃ ἕνα ζῶο γιατὶ δὲν μπορεῖ νὰ νοιώσῃ  τὸν πόνο του.
Σὰν ἐνήλικας πιὰ περιμένει πάντα τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἄλλων γιατὶ ἔχει διδαχθεῖ νὰ συναλάσσεται μέσα ἀπὸ τὸ ἀρνητικὸ χάδι.
Ἔτσι γίνεται καχύποπτος, ἀντιδραστικὸς καὶ κακός.

Τὸ πληγωμένο παιδὶ μέσα του τὸν ὁδηγεῖ στὸ νὰ εἶναι τυρανικὸς καὶ σκληρός.
Αὐτὸ τὸ ἄτομο εἶναι ἀναγκαῖο νὰ θεραπεύσῃ τὰ πληγωμένα συναισθήματά του μὲ τὸ νὰ δόσῃ ὑποστήριξη, ἐνθάρρυνση καὶ ἀγάπη στὸν ἑαυτό  του.

Παρ΄ ὅλο ποὺ οἱ ἐνήλικες συμπεριφορὲς μας ἔχουν τὴν  ῥίζα τους στὴν παιδική μας ἡλικία, ἔχουμε ὑποχρέωση ἀπέναντι στὸν ἑαυτό  μας νὰ γίνουμε ἐμεῖς οἱ στοργικοὶ γονεῖς του.

Σούσουλα Γιῶτα

(Visited 116 times, 1 visits today)
One thought on “Νά γίνουμε οἱ στοργικοί γονεῖς ΜΑΣ;

Leave a Reply