Τὸ …Χρυσὸ Ἀριστοτέλη!!!

Τὸ ...Χρυσὸ Ἀριστοτέλη!!!Έφυγε ο Κριαράς, δεν θα τον αφήσουμε όμως άκριτον.

• «τιμήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την ανώτατη τιμητική του διάκριση, το Χρυσό Αριστοτέλη»

Αυτό «το χρυσό Αριστοτέλη», τί γένους είναι;
Αρσενικού ή ουδετέρου;
Έργο του Κριαρά αυτή η απλοποίησις.

Του απενεμήθη ο «Αριστοτέλης» ο ίδιος αυτοπροσώπως σε χρυσή έκδοση ή κάποιο αριστοτέλειον ή αριστοτελείδιον;

• «Σε συνάντησή του με τον νέο πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου ο Κριαράς ζήτησε να καταργηθεί η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο, επισημαίνοντας ότι η «ταυτόχρονη διδασκαλία νέων και αρχαίων ελληνικών στην πράξη προκαλεί σύγχυση, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι μαθητές να είναι γλωσσικά ακατάρτιστοι»»

Ενώ χωρίς την διδασκαλείαν των αρχαίων γίνονται γλωσσικά κατηρτισμένοι ή μήπως αποδέχονται ευκολότερα και ακρίτως την Κριάρειον εκλαϊκευμένη γλώσσαν, απουσίᾳ εναλλακτικής γνώσεως;

Την μεσαιωνική ελληνική δημώδη γραμματεία την μελέτησε για να την διαιωνίσει ή για να καταστρέψει τα όποια μεσαιωνικά και αρχαία στοιχεία διεσώθησαν σε διάφορες διαλέκτους, όπως λ.χ. στην Ποντιακή ή ακόμη και την Κρητικήν;

Μόνον η Κυπριακή εγλίτωσεν προσωρινώς της καταστροφής, και αυτό επειδή οι Κύπριοι είχαν ξεχωριστό κράτος, δυστυχώς όμως για την Κυπριακή γλώσσα, όχι εντελώς ανεξάρτητον από το Ελληνικόν αλλά σε σύνδεση με αυτό ακόμη και σε ζητήματα γλώσσης, δυστυχώς.

Τον ίδιο του τον εαυτόν γιατί δεν τον απλοποίησε;
Γιατί αποδεχόταν το όνομα ‘Εμμανουήλ’ και δεν το απλοποίησε σε ‘Μανώλης’ ή και σε ‘Μανωλάκης’;

Ο Κριαράς δηλαδή εσχεδίασεν αυτό το απλουστευτικόν τερατούργημα που εδιδαχθήμεν στα σχολεία, με τους στατικούς τόνους που δεν αλλάζουν ποτέ θέση (που δεν είναι καν τόνοι), χωρίς το τελικόν -ν ακόμη και σε άρθρα (τον→το) όπως «το χρυσό Αριστοτέλη» (πιθανολογώ ότι ο πληθυντικός είναι «τα χρυσά Αριστοτέλια» (→συντομ. Τα χρυσοτέλια).

• «Εκείνος που έχει συνείδηση των καθηκόντων του των πνευματικών, πρέπει όσο γίνεται να εκλαϊκεύει την επιστήμη του. Αυτό επιδίωξα γενικότερα στη ζωή μου, αλλά κυρίως μετά το ’74, όταν αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία στον τόπο μας. Ο επιστήμονας πρέπει να είναι και ερευνητής και δάσκαλος, εκλαϊκευτής»

Τι πάει να πει εκλαϊκευτής;

Τίνος;
Της γνώσεως;

Εκλαϊκευτής για να ρίχνει το επίπεδον της γνώσεως ή για να μπορέσει να τραβήξει όσο περισσότερο λαόν μπορεί πρός την γνώσιν;
Διότι άλλο είναι να αλλάξουμε την γνώσιν, να την εκλαϊκεύουμε, να την φτωχύνουμε ώστε να την αντιλαμβάνεται ο λαός και άλλο είναι να βοηθήσομε τον λαόν να συλλάβει την υψηλού επιπέδου γνώσιν.

Να καταργήσουμε λ.χ. τον πολλαπλασιασμόν και να καθιερώσουμε την δακτυλικήν καταμέτρησιν ως μέθοδον υπολογισμού, ώστε να μπορεί να μετρήσει ο λαός;
Ή μήπως να μάθουμε στον λαόν να πολλαπλασιάζει;

Το γλωσσικόν έργον του Κριαρά μάλλον ήταν της πρώτης μορφής αλλά και ισοπεδωτικόν εξ αρχής διότι δεν είναι όλος ο λαός ίδιος. Άλλος ο λαός της Κρήτης, άλλος της Πελοποννήσου, άλλους του Πόντου άλλος της Κύπρου.

Γιατί εβραβεύθη ο εκλαϊκευτής Κριαράς με «το χρυσό Αριστοτέλη» όταν ο Αριστοτέλης κάθε άλλο παρά εκλαϊκευτής ήτο;
Ο Αριστοτέλης ήταν αριστοκρατικός, διδάσκαλος του Αλεξάνδρου και άλλων αριστοκρατικών μακεδονικών γόνων. Δεν ήταν διδάσκαλος του λαού.
Τι δουλειά έχει ο Αριστοτέλης με την εκλαΐκευση;

Δ.Α.
(ἀναδημοσιεύσις ἀπὸ Φειδία Μπουρλᾶ)

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ …Χρυσὸ Ἀριστοτέλη!!!

Leave a Reply