Μή παραγωγικός ὁ ἰδιωτικός τομέας;

Μή παραγωγικός ὁ ἰδιωτικός τομέας;Ὁποιοσδήποτε θεωρεῖ τὸν ἰδιωτικὸ τομέα ὡς «μὴ παραγωγικό», εἶναι ἁπλὰ ἔνας ἀστοιχείωτος σοσιαλιστής.

Ὁ ἰδιωτικὸς τομέας ὅταν δὲν εἶναι παραγωγικός, μοιραία, «τιμωρεῖται» ἀπὸ τὴν ἀγορὰ καὶ κλείνει.
Στὴν περίπτωση τῆς Ἑλλάδος τώρα, ὁ ἰδιωτικὸς τομέας τιμωρεῖται ἀπὸ τὸ κράτος καὶ τοῦ ἐπιβάλλεται, διὰ τῆς βίας, νὰ κλείσῃ, γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ τὸ σοσιαλιστικὸ μοντέλο διακυβερνήσεως τοῦ «συνταγματικοὺ τόξου».

Νὰ «ἐπιβιώσῃ» τρόπος τοῦ λέγειν, διότι ἡ καταστροφὴ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέεω, θὰ καταστρέψη  ἐπιτέλους καὶ τὸ κράτος.
Αὐτὸ ἐπέλεξαν οἱ Βρυξέλλες καὶ ἐκτελεῖ πιστὰ τὸ καθεστὼς τῶν ἐγκαθέτων λακέδων τους στὴν Ἑλλάδα.

Συνεκτικὸς ἱστὸς

φωτογραφία

(Visited 28 times, 1 visits today)
One thought on “Μή παραγωγικός ὁ ἰδιωτικός τομέας;

Leave a Reply