Εἶσαι ἀρκετός…

Εἶσαι ἀρκετός...Δέξου ὅτι εἶσαι ἀρκετός.
Δὲν ἔχεις τὴν ἀνάγκη νὰ δείχνῃς κάτι ποὺ δὲν εἶσαι.
Δὲν ἔχεις τὴν ἀνάγκη νὰ ἀποδεικνύῃς τὸν ἑαυτό σου.
Δεὲν ἔχεις τὴν ἀνάγκη νὰ ὑποχωρῇς στοὺς φόβους σου καὶ νὰ κρύβῃς τὸν ἀληθινό σου ἑαυτό.

Εἶσαι ἀρκετός!!!
Διάλεξε τὴν ἀγάπη καὶ διῶξε κάθε ἀμφιβολία.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

 

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply