Ποιός γερνᾶ;

Ποιός γερνᾶ;Ποιός πλησιάζει στόν θάνατον;

Γερνᾶ ἤ καὶ πέθανε αὐτὸς ποὺ ἔπαψε νὰ ὀνειρεύεται…
Τελείωσει ἡ ζωὴ του, ἤ ὀρθότερα, ὁ βίος του, ἐκεῖ ποὺ ἔπαψε νὰ ὀραματίζεται…
Κι ἀκριβῶς ἐκείνην τὴν στιγμὴ κάτι ἔχασε…

Ἡ ζωὴ εἶναι δράσις…
Ἡ ἀπόστασις μεταξὺ ζωῆς καὶ θανάτου εἶναι μία …στιγμὴ δράσεως.
Γιὰ νὰ ὑπάρξῃ ὅμως δράσις, πρέπει πρῶτα νὰ ὑπάρχῃ τὸ ὄνειρο…
Γιὰ νὰ ὑπάρχῃ τὸ ὄνειρο πρέπει νὰ μὴν …γερνᾷς!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply