Ποινικοποίησις ἰδεῶν, ἀπόψεων καί στοχασμῶν;

Ποινικοποίησις ἰδεῶν, ἀπόψεων καί στοχασμῶν;Ὅταν εἶσαι ὑποστηρικτὴς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ θέλεις τὸ δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ὀφείλεις νὰ γνωρίζῃς ὅτι πηγαίνει πακέττο μαζὺ μὲ μερικὰ ἄλλα δικαιώματα:
Τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας, τῆς συνειδήσεως, τῆς γνώμης, τῆς κρίσεως, τοῦ λόγου, τῆς ἱστορικῆς ἐρεύνης καὶ τῆς δημοσίου ἐκφράσεως τῶν ἰδεῶν σου!!!

Αὐτὰ ὅμως τὰ δικαιώματα τὰ ἀκυρώνει μὲ ΤΡΟΠΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟΝ τὸ «ἀντιῤῤατσιστικὸ νομοσχέδιο»!!!!
Αὐτὸ εἰσαγάγει τὴν ποινικοποίησιν τῆς γνώμης, ὅπως ἀκριβῶς ἔγινε στὴν Μακαρία, τῇ λήξει ΕΣΣΔ!

Γιὰ τὸ νομοσχέδιο αὐτὸ δὲν εἶδα τὴν θέσιν σας!!!
Γιατί αὐτή ἡ σιωπή;
Συμφωνεῖτε μέ τήν ποινικοποίησιν τῶν ἰδεῶν;
Τῶν ἀπόψεων; Τῶν στοχασμῶν;Ποινικοποίησις ἰδεῶν, ἀπόψεων καί στοχασμῶν;2

Παναγιώτης Μαρίνης

φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply