Χαῖρε…

Χαῖρε...Σώσαι θέλων την Χώρα ο των Ελλήνων πρωθυπουργός Αντώνιος ο Μεσσηνιός…
προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε…
και ποιμήν υπάρχων, ως θεός, από το πουθενά,
δι’ ημάς, εφάνη καθ΄ημάς Αμερικανάκι του κερατά…
ομοίω γαρ το ομοίον καλέσας ως θεός ακούει…
κατασκέυασε σε, ρακένδυτο!
έσυρε ημάς εις τάφους Αλεξάνδρων και απολέσαμε μνήμες μνημονίων…
και πάντα Σοι προσφωνείν διδάξας:
«Χαίρε Μαλάκα Έλλην
Χαίρε χορηγέ
Χαίρε προνοίας Εμού ταμείον
Χαίρε ελπίς παραμυθάδων αιωνίων
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!»

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply