Ἡ εὐτυχία ΔΕΝ εἶναι ἔλεγχος…

Ἡ εὐτυχία ΔΕΝ εἶναι ἔλεγχος...Αὐτὸ ποὺ νοιώθουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας, ἡ χαρὰ ποὺ παίρνουμε ἀπὸ τὴν ζωή, ἐξαρτῶντα ἄμεσα ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ τὸ μυαλό μας φιλτράφει καὶ ἐρμηνεύει τὶς διάφορες καθημερινὲς ἐμπειρίες μας.
Τὸ κατὰ πόσον εἴμαστε εὐτυχεῖς ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐσωτερική μας ἁρμονία καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν ἔλεγχο ποὺ μποροῦμε νὰ ἀσκήσουμε στὶς δυνάμεις τοῦ σύμπαντος.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 68 times, 1 visits today)
Leave a Reply