Ὑπάνθρωποι ποὺ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τὸν βασανισμὸ τῶν ζώων.

Ὑπάνθρωποι ποὺ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τὸν βασανισμὸ τῶν ζώων.Ἰσπανία… Καὶ …ΦΡΙΚΗΗΗΗΗ!!!
Ἀνθρωπόμορφα ὄντα ἀπολαμβάνουν τὸν βασανισμὸ  καὶ τὴν ταλαιπωρία ἑνὸς ἡμιθανοῦς ταύρου, διότι αὐτὸ τοὺς ἐδίδαξαν. Ἐν ὁλίγοις…
Αὐτὰ τὰ ὄντα, μὲ τὴν ἀνθρώπιον ὄψιν, ἰσχυρίζονται πὼς διασκεδάζουν μὲ τὸ συγκεκριμένο θέαμα.
Πέντε μαντραχαλᾶδες πασχίζουν νὰ ἀποτελειώσουν τὸ ζωντανό, μεγαλώνοντας τοὺς πόνους του κι αὐξάνοντας τὸν φόβο του. Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ τὸ θέαμα…
Καί δέν πρέπει νά ντρεπόμαστε πού λεγόμαστε ἄνθρωποι;

Πέντε ἄτομα μαχαιρώνουν ἕνα ζῶο μὲ σπασμένα πόδια μέχρι νὰ πεθάνῃ.
Καὶ ὁ κόσμος χειροκροτᾶ τοὺς ἥρωες.
Αὐτὸ εἶναι σπὸρ καὶ θέαμα στὸν 21ο αἰῶνα.

Μήπως πρέπει ἐπιτέλους αὐτά τά ἠλίθια ἔθιμα νά ἀπαγορευτοῦν διά νόμου, ὅπως ἀπαγορεύονται οἱ κυνομαχίες;
Οἱ θυσίες ζῴων ἔχουν καταργηθεῖ ἀπὸ τὴν πρὸ Χριστοῦ ἐποχή.
Μήπως θὰ ἤταν καλλίτερα νά βάλουν τάν βασιλικά οἰκογένεια τῆς Ἰσπανίας στήν ἀρένα ἀντί γιά ταύρους;

Δημήτρης Τουσιάδης

Βέβαια, γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε…
Οἱ Ἰσπανοὶ ἔχουν δόσει δείγματα ἐπεκτατισμοῦ, ὑπανθρωπίνων συμπεριφορῶν καὶ ἀποικισμοῦ.
Μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς πράξεις τους σηματοδοτεῖται καὶ ἀναδεικνύεται τὸ εἶδος τους.
Καὶ δυστυχῶς τὸ εἶδος τους εἶναι ἀπὸ τὰ χείριστα. Διότι ἐὰν συνδυάσουμε τὰ ὅσα ἔπραξαν κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος καὶ τὰ ὅσα πράττουν ἀκόμη κατὰ τῶν ταύρων, τότε τὸ συμπέρασμα, στὸ ὁποῖον θὰ καταλήξουμε, θὰ εἶναι ἰδιαιτέρως σκληρό…
Καὶ σαφῶς, ἐπιβεβαιώνεται πὼς κατὰ βάσιν εἶναι…
…ἰδιαιτέρως κτηνώδεις κι αὐτοί!!!

Σέ ἕναν τέτοιον λαό, ποὺ δὲν σέβεται γενικῶς τήν ζωή, τί ἀξίζει;

Φιλονόη

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply