Μποροῦμε νὰ ζοῦμε μὲ δύο τρόπους!!!

Μποροῦμε νὰ ζοῦμε μὲ δύο τρόπους!!!Μποροῦμε νὰ ζοῦμε μὲ δύο τρόπους.
Νὰ ζοῦμε πέντε λεπτὰ νὰ χρειαζόμαστε μίαν ἡμέρα γιὰ νὰ τὰ περιγράψουμε…
Ἤ νὰ ζοῦμε μίαν ἡμερα καὶ νὰ χρειαζόμαστε μόνον πέντε λεπτὰ γιὰ νὰ τὴν περιγράψουμε…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 124 times, 1 visits today)
Leave a Reply